Sõnaalgulise h puhul uurisime sõnu, mille tähendus muutus seoses sellega, kas kirjutasime sõna ilma h-ta või lisasime  sõna  algusesse h. Püüa selliseid sõnu nüüd kirjutada. Sõna järele lisa sulgudes lühike seletus.

h-ga

.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................

h-ta

.
............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................

     Ka sõna sees olev h võib probleeme tekitada. Seda eriti kaashäälikuühendi hv kirjutamise juures.

    Kirjuta 8 sõna, kus esineks kaashäälikuühend hv.


..........................................................................................................................

Lisa lünkadesse sõnad, milles esineks häälikuühend hv.

   1. Täna kirjutasime ................................. kaashäälikuühendi ortograafia reeglid. 2. Riiklikel  pühadel ................................... ka koolimajadel riigilipud. 3. Selles hotellis olid pesemistingimused ............................... .
4. Vanaema kinkis igale lapselapsele hõbe.................. . 5. Kes liiklusummikus satub pabinasse, see küll ..................... ei sobi.6.Hommikune ........................... äratab hullemagi unimütsi. 7. Remondi käigus seintele paigaldatud......................... ei pidanud külmale talvele vastu. 8. Hommikul märkasin, et kutsikas oli mu ............................. räbalaiks närinud. 9. Loomaaia asukatest jäid mulle väikesena enam meelde ............................... . 10. Sügisel täidab hoolas pere............... oma
......................... moosi-ja kompotipurkidega. 11. Selles liiklusõnnetuses ............................ ei olnud. 12.Kohe näha, et siin on .......................... söödud,  puru kõik vaiba peal.


 
    Jäta meelde mõnede sõnade õigekiri. Tundmatute sõnade tähedusi otsi teatmeteostest.

Professor, reform,  referaat, surfama,  diftong,  delfiin, lift,  telefon,  graafika, fotograafia,kefiir .

 

Igas reas on üks sõna  valesti kirjutatud. Kriipsuta see maha ja kirjuta õigesti joonele.


 rahvas, pufet, sohver-  ...............................................
puhvet, professor, surhvasin -.......................................
ahvid, ortograafija, magnetofon - ..................................