4. Leia jagatis ja jääk. Arvuta vihikus.

    33 : 4                                            123 : 5                                    1456 : 18
    97 : 15                                           346 : 14                               36 407 : 23

5. Linnas on 1 800 autot: sõidu- ja veoautod. Iga 100 auto kohta tuleb 80 sõiduautot,
    ülejäänud on veoautod. Mitu sõiduautot ja mitu veoautot on linnas?
    Arvuta peast.
    Vastus: ..............................................................................................................

6. Tellisetehases valmistas 15 töölist 12 päevaga 414 000 tellist. Mitu tellist
    valmistas
tööline päevas? Arvuta vihikus.
    Vastus: .........................................................................................................

7. 2310 t jahu laaditi 20 t ja 50 t kaupa vaguneisse. 20-tonniseid vaguneid oli 63.
   Kui
palju oli 50-tonniseid vaguneid? Arvuta vihikus.
    Vastus: ...........................................................................................................

8. Raamatus on 135 lehekülge, igal leheküljel 48 rida. Mitu lehekülge oleks selles        raamatus, kui leheküljele mahutada 45 rida?  Arvuta vihikus.
    Vastus: ...........................................................................................................

9. Arvuta vihikus:

        336 048 : 48 · 64                                            (47 968 + 112 812) : 52
        461 757 : 57 · 134                                          (60 000 - 14 052) : 84
        141 188.47 : 24                                               32 256 : 32: 36

10. Kastis oli 1540 krooni eest teed. Kui sellest müüdi ära 6 kg, siis jäi teed järele
veel 700 krooni
eest. Mitu kilogrammi teed oli kastis enne müümist?
    Arvuta vihikus.
    Vastus: ......................................................................................................................

11. Jagatav on 2 100, jagatis 67, jääk 23. Leia jagaja.
      Arvuta siin:
 
 
 
 

12. Nuputa!

     Emadepäevaks osteti 9 roosi. Kas on võimalik jaotada roosid võrdselt kahe
ema ja
kahe tütre vahel?