Saladuste maa.
                                                            Ion Ionescu raamatust " Kristallmehike"

    Veneetsia ligidal, rannast natuke üle kahe kilomeetri eemal, on saar. Kohalikud
elanikud tunnevad seda Murano saare nime all.  Murano saar on üle kogu maailma kuulus, ja nimelt sellepärast, et sellel saarel elasid mõnisada aastat tagasi maailma osavaimad klaasipuhujad. Neid oli umbes 25 000 inimest. Nende käsitööd -- klaasipuhumist -- peeti riiklikuks saladuseks. Sellepärast ei lubanud saare valitsejad ühelgi elanikul saarelt lahkuda: kardeti, et nad töö saladused mingil moel välja annavad.  Kui mõnel klaasipuhujal õnnestus põgeneda, jälitati teda, püüti kinni ja hukati. Samuti talitati ka tema perekonnaga.  Nii pidid klaasipuhujad tahes- tahtmata kogu oma elu sellel saarel mööda saatma.
    Nende poolt valmistatud nõud on kujutlematult ilusad. Nad tegid imeõhukesest klaasist kõige fantastilisema kujuga peekreid, kanne ja vaase ning -- see on tõesti haruldane meisterlikkus -- kaunistasid neid klaasist lintide ja lilledega.
    Nad tegid ka teistsuguseid kirjeldamatult kauneid vaase läbipaistvast klaasist, milles lookles valgeid ja tuhandet muud värvi viirge. Klaasipuhujad kaunistasid oma tooteid muinasjutupiltidega. Näiteks on ühel nõul väga kunstipäraselt  kujutatud kurgede lahing kääbustega ehk pügmeedega, nagu neid nimetati.
    Kunstnikud ei hoidnud oma toodete valmistamisel ka kulda ega hõbedat kokku. Nad kasutasid kõige kallimaid ja ilusamaid värve, mida valmistati eriretseptide järgi.  Neid retspte hoiti suures saladuses.

 

Kasuta teatmeteoseid ja uuri, mis on nendes öeldud pügmeede kohta. Kirjuta välja sinu jaoks olulisim.

......................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

Kirjelda võimalikult täpselt  Murano klaasipuhujate poolt valmistatud käsitööd!
.
........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

Miks ei lubatud saareelanikel  saarelt lahkuda?

...................................................................................................................

 

Avalda oma arvamust ! Keegi ei tohtinud saarelt lahkuda. Kus aga õppisid lapsed, et hakata samuti kunagi klaasipuhumisega leiba teenima?

..................................................................................................................... .