KEELETEST

1.Täishäälikuid nimetatakse
    a) konsonantideks
    b) vokaalideks

2. Sõnas " raamat" on esimese silbi täishäälik
    a) lühike
    b) pikk
    c) ülipikk

3. Lauses " Kas tänavune ilm on hukas?"
    a) algavad kõik sõnad helitu häälikuga
    b) punkti a all toodud väide on vale

4.  i asub tähestikus
    a) h ja j vahel
    b) g ja h vahel
    c) j ja k vahel

5. Liide -ki lisatakse
    a) helitule häälikule
    b) helilisele häälikule

6. Omaette silbi võib moodustada
    a) täishäälik
    b) kaashäälik

7. Sõnas " alusseeliku" langevad kõik poolituskohad kokku silpide vahekohtadega
        a) jah
        b) ei

8. Sünonüüm on
    a) samatähenduslik sõna
    b) vastandsõna

9.  " Arutama"
    a) see tähendab, millegi üle nõu pidama
    b) sassiläinud õngenööri lahti  päästma

10. Ülipikk kaashäälik märgitakse kaashäälikuühendis ühe tähega
    a) see on nii
    b) see on otse vastupidi