4. Kui lause on tõene, siis too vastav näide.

    Jagaja ja jagatis on võrdsed.    ...............................................
    Jagatav ja jagaja on võrdsed.   ...............................................
    Jagatav ja jagatis on võrdsed.   ..............................................

5.  Kirjuta tehted lause järele ja arvuta vihikus.

    Jaga arv  15 470   65-ks võrdseks osaks. .........................................................
    Mitu korda on arv 2 754 suurem arvust 9? ......................................................
    Mitu korda võib arvust 14 094 lahutada arvu 58 ? .............................................
    Kahe teguri korrutis on 51 620, üks teguritest on 58.
    Leia teine tegur.                .............................................................................
    Mitu korda sisaldab arv 78 arvu 436 800? .....................................................
    Missuguse arvuga tuleb korrutada 89, et saada 88 911? ...................................
 
6. Arvuta vihikus.

    15 · 2 347 - 12 · 1 869 + 743 023 : 47
    432  288 : 36 - 12 393 : 27 + 679 185 : 45
 
7. Paberivabrik töötas aastas 308 päeva, tootes päevas keskmiselt 93 tonni paberit.
    Mitu tonni paberit tootis see vabrik aastas?
    Arvuta vihikus.
    Vastus: ...............................................................................................

8. Kui palju teri saadakse ruudukujuliselt põllult, mille külje pikkus on 500 m,
    kui ühelt hektarilt saadakse 34 tsentnerit teri?
    Arvuta vihikus.
    Vastus: ..................................................................................................

9. Kui suur võib olla  maatüki pikkus ja laius, kui selle pindala on 240 m²?
    Leia erinevaid võimalusi:
    ..............................................................................................................
    ..............................................................................................................
    ....................................................................................................
 
10. Ühistu müüs 18 810 kg kartuleid. 206 kotis oli igaühes 63 kg, kõigis ülejäänud
      kottides aga igas 54 kg. Mitmes kotis oli 54 kg kartuleid?
      Arvuta vihikus.
      Vastus: ...................................................................................................

11. Nuputa!
       Neljas pakis on võrdne arv kompvekke. Kui igast pakist  9 kompvekki ära
      võtta,  jääb kõikidesse kokku niisama palju kompvekke kui oli esialgu igas
      pakis.
Mitu kompvekki oli igas pakis?