Lisa  vajaduse korral lünka h, hv, v, f või ff.

    Kunagi valmistasid Veneetsia peeglimeistrid sileda peeglita....li. Peegli taha kleepisid nad ...õhukese  ....õbedalehe. Leht, mis kleebiti, oli ....aruldaselt õhuke. Et valmistada suuri peegleid, pidid  meistrid töötama   ...ommikust   ...ämarate  ...õhtutundideni. Ise näost ka...atud. Tol ajal ei olnud ju ei  ...öövelmasinaid ega li...imisaparaate. Mis sa  ...arvad, kuidas saavutasid meistrid  nii sileda peeglipinna? Nad  ...õõrusid klaasi liivaga, kuni see täiesti tasaseks muutus. Ja siis ...imnes uus  ....äda: peegli pind oli küll tasane, kuid liivast   ...ullusti    kriimustatud.  Nüüd ...algas veel  põrgulik töö. Meistrid li...isid klaasi pinda  ke...ade kale...itükkidega, kuni see  ...uuesti läikivaks muutus.
    Oli see vast ma...., mida need meistrid oma töö juures   ...iidsetel aegadel nägid! Mitmed neist o...erdasid selle tööga oma elu. Aga see- eest olid nad oma  ...ala tõelised pro...id.
    See, mida siit lugesid, ei ole blu...,vaid tõestisündinud lugu.

 

Kas tead mõnda muinasjuttu, kus peeglile on antud imettegevaid võimeid?


...............................................................................................................................


Jooni loetelus alla sõnad, mis väljendavad esemeid ja ruume, mille koostisse kuulub ka peegel!


 raamat, auto, kamin, taskulamp, garderoob, juuksuritöökoda, kaleidoskoop,

raadio, mikroskoop, segumasin, küünal, tahvel, rong, lukk, karussell.

    Lisa lünkadesse i, ii, j, jj, või ij.

    Laur...le king...ti  m...kroskoop. Ta oli seda ammu ...gatsenud,  ...uba päris pisikesena, kui nägi isa sageli  ...meliku musta toru taga ...stumas ja põnevusega selle otsast s...sse vaht...mas. Aga kes  ...õnglast vanemate tööas...ade  l...g...  laseb. Sünnipäevadel astus ma...a küll   ..gasuguseid   külalis..., kuid need tõ...d kõ..ke muud: tuletõr...eauto, u...sud, konstruktor..., hel...kopter...  ja iga kord uus... raamatu...d. Üks ...õuluvana, kes ...se ei kä...nud, saatis Laurile koguni kaks...kõed  Ka...a ja Ka...a. See sündmus , tõs... küll, viis ka Lauri rõõmsasse tu...u.
    M...kroskoob... aga sa... ta alles nüüd, kui oli  ...uba suur ja kä...s  v...endas klassis. Kink...aks ei olnud keegi muu kui  ...sa  ...se.
    Algul Lauri pettus k...ng...usest, sest sellega ei nä...nud n...gi  pal...u kui pal...a s...lmaga. Kuid sedamööda,  ku..das ta õpp...s isa ab...ga kruv...  paras  ...agu keerama, muutus mikroskoop talle kõ...g...st  k...ng...tustest kõige kall...maks.  L...htsalt uskumatu, mis sellega näha võ...s.   ...gasugused  p...s...as...ad, mida s...lm  varem tähelegi ei pannud, muutus...d korraga h...rmus huv...tavaks.
    S...bulavarre kül...est lõ...gatud l...ble , moos...purg..lt r...sutud hall...tus ja tolmukübemed. See kummaline r...stapuu ähvardas raamatudki var...u  ...ätta. N...   lebaski
" Aarete saar " ...uba mitmendat päeva laht...selt  r...ul...l .  Nüüd  ...stus poiss  d...vaninurgal ja uur...s suhkruk...ldu. Mida ta küll le...dis selles ähmaste p...r...oontega k...llukeses?

   Kas sina oled saanud kingitust, mida olid juba ammu igatsenud. Tuleta selle saamist meelde ja kirjuta  jutuke " Täitus mu suurim soov"