Võrrandite lahendamine.
 

Tuleta meelde, mis on võrrand, võrrandi lahend ja mida tähendab võrrandi lahendamine?

Lahenda järgmised võrrandid:

y - 67 480 = 24 007 

 y  = ...........

10 000 - m = 3 409

 m = .................

( x + 548) - 247 = 5 865

x + 548    = .............

               Kontrolli võrrandid, tee seda vihikus.

    Seni oled õppinud võrrandeid, mida lahendasid liitmis- või lahutamistehte abil.
 
   Tuleta meelde korrutamis- ja jagamistehte komponenetide vahelised seosed:

    Ühe teguri saan, kui ..........................................................................................

    Jagatava saan, kui .............................................................................................

    Jagaja saan, kui ................................................................................................
 

    Näiteid:
 
     14 x = 84                            y : 34 = 105                             234 : b = 39
          x = 84 : 14                           y = 34 · 105                               b = 234 : 39
          x = ........                             y = ........                                   b = .........

    Tee kontroll peast.

    Vaatame võrrandeid, kus kõik neli aritmeetilist tehet on omavahel seotud.

13x + 24 x = 111
37 x = 111
x = 111 : 37
x = ........

 

14(2y - 4) = 28
2y - 4  = 28 : 14
2y - 4  = 2 
2y  = 6
y  = ..........
6(4m - 2m) = 144
2m   = 144 : 6
2m  =  24

m  =  24 : 2
m  =  ........

       Põhjenda võrrandite lahendamist ja kontrolli peast.