1. Leia  järgmiste arvude seast lahendid antud võrranditele. Arvuta peast!

        3; 4; 5; 6; 7; 8; 12; 17; 45; 144

12 x = 48   x = .......
56 : y = 7   y = .......
z : 72 = 2   z = ....... 
4 a + 6 a = 120   a = ......
19 b - 7 = 50      b = ......
13s - 4s = 54      s  = ...... 
z : 15 + 24 = 27  z = .......
4 (5m + 12) = 148   m = .........
140 - (2x + 6) = 128  x = ........
5 ( 7y + 5y) = 240     y = .......
20 - 34 : a = 18          a = ...... 

       Arvud ........ olid mitme võrrandi lahendiks. Arv ........ ei olnud ühegi võrrandi lahendiks.
    Paarisarvulised lahendid olid: ............................................................................

2. Lahenda ja kontrolli järgmised võrrandid vihikus.

    7 224 : b = 24                                24 ( 2x - 19) = 264
    z : 15 = 204                                   37 ( 26y + 16 y) = 20 202
    b · 36 = 18 324                              (75 + x) : 4 = 30
    21 060 : u = 540                             625 : ( 4x - 23) = 25

3. Kirjuta arvavaldisena ja arvuta vihikus.

    a) Vähenda arvu 4 386   3 korda ja suurenda seejärel 25 korda.
        ...........................................................................................

    b) Vähenda arvu 10 000    4 810 ja 26 jagatise võrra.
        ...........................................................................................

    c) Vähenda arvude 57 ja 14 korrutist 3 korda.
        ............................................................................................

    d) Suurenda arvude 6 475 ja 37 jagatist arvude 2 744 ja 14 jagatise võrra.
        ............................................................................................

4.    Koosta ja lahenda tekstülesanne, milles tuleb:

    a) 120 jagada 4 võrdseks osaks
        ............................................................................................................
        ............................................................................................................

    b) arvu 480 vähendada 4 korda
        .............................................................................................................
        ............................................................................................................

    c) leida, mitu korda on 360 suurem 4-st
        ............................................................................................................. ....................................................................................................................
5. Nuputa!
   Otsusta, kumb korrutis on suurem, kas
                         1 · 2 · 3 ·4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9      või  5 · 5 · 5 · 5 · 5 · 5 · 5 · 5 · 5