Iseseisev töö
 
Need ülesanded püüa lahendada iseseisvalt. Sellega kontrollid, kui palju on
sulle õpitust meelde jäänud. Vali õpetaja suunamisel A- või B- rühma ülesanded.

1. Kirjuta järgmised arvud:
A   a) kaksteist tuhat üheksakümmend.....................................
       b) viis miljonit seitsesada kümme .......................................
       c) kolmsada tuhat üks ......................................
       d) kolmteist miljardit kuuskümmend miljont kolm tuhat ............................
       e) sada seitse miljonit sada seitse ................................

B    a) 34 miljonit 5 tuhat 5 .................................
       b) 86 tuhat 10 ............................................
       c) 102 miljardit 90 tuhat 9 ..............................
       d) 305 tuhat ...................................
       e) 72 miljonit 66 tuhat 300 .................................

2. Liida vihikus eelmises ülesandes saadud arvud. Kui sa seda õigesti teed, saad
    vastuseks:
A - 13 173 025 198

B - 102 106 552 324

3. Võrdle,  kasutades vastavaid märke:

A -     45 890 ........  46 089
        234 070 ........234 072
        607 908 ........607 898
        64 678 006 ...... 64 677 006
        56 900 708 707 .......57 900 708 770

B - 45 099 + 39 809 ....... 32 009 560 - 809 099
       36 004 -5 015 .........54 008 + 12 + 458
       10 000 - 899 .......1 000 + 34 700 + 700

4.
A - Ümarda:
 a) sajalisteni: 67 348 » ..................     369 990  » ............................
b) kümnetuhandelisteni: 67 983 900  » .....................    565 673   » ..........................
 c) miljonilisteni: 230 900 124  » .........................     81 045 707   » ...........................

B - Eelnevalt ümarda sajalisteni, tee tehted vihikus.
 
       ( 138 414 : 69 + 718 · 100) - 56 954