5. Arvuta avaldise väärtus:

A - a) a - ( a - b), kui a = 234 008
                                 b =   7 677
        b) b + c - d , kui b = 12 000 709
                                 c = 2 678 807
                                 d = 29 655
 

B - a) (10 000 - k) + ( k + m) , kui k = 9 899
                                                      m = 23 980 605

        b) c - 47 078 - d , kui c = 95 879 088
                                        d = 7 067
 

6. Lahenda vihikus.

A -    Atsil oli 3 809 marki, nendest 349 andis oma nooremale õele, isa otsustas
anda oma
kogust  578 marki   Atsile, 166 marki vahetas Ats sõbraga 56
loodusmargi
vastu. Mitme margi võrra vähenes (suurenes) Atsi margikogu?
          Vastus: ...................................................................................................

B - Toomas teenis kuu jooksul 700 krooni ning andis sama aja jooksul välja 825
kr.
Kuu lõpul oli tal veel 775 krooni. Kui palju pidi Toomal kuu algul raha olema?
        Vastus:  ................................................................................................
 
 

7. Lahenda vihikus:

A -    Metsavarumise esimesel kuul saeti maha 14 860 puud, teisel kuul 2160
puud
rohkem kui esimesel ja kolmandal kuul 1120 puud rohkem kui kahel
esimesel
kuul kokku. Mahasaetud puudest veeti sama aja jooksul välja 59 300
puud.
Mitu puud jäi veel välja vededa?

            Vastus: .................................................................................................
 

B -     Üks ühistu  müüs 1268 t  nisu ja 1749 t rukist. Teine ühistu aga müüs nisu
456 t
rohkem ja rukist 200 t vähem kui esimene. Kumb ühistu müüs teravilja
rohkem
  ja kui palju?

            Vastus: ...................................................................................................