LUGEMISTEST


Püüa meelde tuletada loetut ja vali vastuste hulgast.

1. Inimest ajendas koera kodustama a) vajadus veolooma järele
                                                       b) toiduvajadus
                                                       c) vajadus karjahoidja järele

2. Muistendi järgi olevat Kääpa jõkke oma jalad kaotanud
                                                     a) eesti vägilane
                                                     b) soome vägilane
                                                     c) vene vägilane

3. Kartulimardikas kolib talveunne   a) detsembris
                                                     b) septembris
                                                     c) novembris

4. Loo "Seitsmevennapäeva pikne " autor on

                                                     a)Juhan Saar
                                                     b) Karl Ader
                                                     c) Harri Jänes

5.Tähelepanuväärsetest loodusnähtustest tuleb teatada lähimasse
                                                     a) taimekaitsejaama
                                                     b) meteoroloogiajaama
                                                     c) politseisse

6.Pollyanna õnnetuse peamiseks põhjuseks oli see, et ta
                                                     a) jooksis kiirustades kooli
                                                     b) ei märganud lähenevat autot
                                                     c) ei osanud hinnata sõiduki kiirust

7.Alkeemia levis igasse ilmakaarde   a) araablaste juurest
                                                       b) hispaanlaste juurest
                                                       c) Veneetsiast

8. Andersen on muinasjutuvestja      a) Taanist
                                                       b) Rootsist
                                                       c) Saksamaalt

9.Mees, kes avastas jalgrattale  õhukummid, oli olnud   
                                                      a) kingsepp
                                                      b) veterinaar
                                                      c) keemik

10.Esimese plastiline materjal, mida inimene tundma õppis, oli
                                                      a) klaas
                                                      b) plastiliin
                                                      c) savi