Mida olen õppinud?

1. Vasta  küsimustele:
    a) kuidas muutub jagatis, kui jagatavat suurendame kaks korda, jagajat aga
        vähendame kaks korda?
            Jagatis  ....................................................

    b) kuidas muutub korrutis, kui mõlemaid tegureid vähendada kolm korda?
            Korrutis ..................................................

    c) kuidas muutub vahe, kui suurendame vähendatavat 5 võrra; vähendajat
        vähendame 3 võrra?
            Vahe ........................................................
    d) kuidas tuleb muuta liidetavaid, et summa jääks endiseks?
            ..................................................................................................................

2. Arvuta peast.
    Kaks poissi korjasid kokku 75 pähklit ja jagasid need omavahel nii, et esimene
    sai
ühe osa, teine aga kaks samasugust osa. Mitu pähklit sai kumbki poiss?

    Vastus: ...........................................................................................................

3. Arvuta peast.
    Kaks tüdrukut leidsid kokku 90 seent ja jagasid need omavahel nii, et üks sai
    kaks
korda rohkem kui teine. Mitu seent sai kumbki tüdruk?

    Vastus: ...........................................................................................................

4. Kaupluses oli 2 kasti üht sorti küpsiseid, kokku 80 kg. Esimese kastis oli
    küpsiseid
760 krooni eest, teises 840 krooni eest. Mitu kilogrammi küpsiseid
    oli kummaski
  kastis?
    Arvuta vihikus.
    Vastus: ...........................................................................................................

5. Maja ehitamiseks toodi 320 000 tellist. Mitu päeva kulus telliste        kohaletoimetamiseks, kui neid veeti 5 veoautol, igaühel 800 tellist koormas ja
kui iga auto tõi päevas
4 koormat?
    Arvuta vihikus.
    Vastus: ..............................................................................................................

6. Lahenda vihikus kahel viisil:

    512 768 : 32: 8                                            108 360 : 18 : 20

7. Nuputa!
    Sea järgmised kolm korrutist kasvavasse järjekorda:
            9 · 9 · 9 ·9;           99 · 99;                        9 · 999
            ...........................................................................................