KEELETEST
( ka mitu vastust võib sobida)

1. Sõna sees, silbi alguses kirjutatakse
   a) i
   b) j
 
2. Milline sõna on õigesti kirjutatud
   a) teenija
   b) müüia
   c) keevitaja

3. Mis on ühist näitereal: professor, zooloogia, šokolaad
  a) silpide arv sõnades on võrdne
  b) on võõrsõnad
  c) neis esineb võõrtäht

4. ................... ......................... sõi kohvikus jäätist. Lünka sobib
  a) MAIAS MAIA
  b) MAJAS MAIA
  c) MAJAS MAJA
  d) MAIAS MAJA

5. Eesti keeles on
  a) 11 täishäälikut
  b)  9 täishäälikut
  c) 33 kaashäälikut

6. Millises sõnas on kaashäälik ülipikk?
  a) püüdsid
  b) rivvi                                                                                
 c) korraga

7. Keelte nimetused kirjutatakse
  a) suure tähega
  b) väikese tähega

8. Räägitakse, et....................................armastavad nalja.
  a) iidlased
  b) hiidlased

9. Millises vastuses on nimed tähestikulises järjestuses?
  a) Õispuu, Üdi, Äke
  b) Rimmel, Uusoja, Visnapuu,
  c) Filippov, Erk, Garamaga

10. Laadapäeval söödi ära üle 1000
  a) amburgeri
  b) hammburgeri
  c) hamburgeri