8. Arvuta ja kontrolli vihikus.

    x · 75 = 3 600                            x : 56 = 12                                2 250 : x = 18
    72y : 89 = 288                            609 · 70 : y = 1 015                  y : 125 = 32

9. Rong sõitis jaamani 240 km  3 tunniga. Pärast jaamast väljumist sõitis ta
    sama
       kiirusega veel 320 km. Mitu tundi oli rong üldse teel?
    Arvuta peast.
    Vastus: .......................................................................................................

10. Arvuta peast.

    60 000 : 100                      450 000 : 450 000                 1 600 000 : 100 000
    450 : 1                              630 · 1 000 : 100                   80 000 : 1 000 · 100
    0 : 340 + 60 · 100              34 000 : 100 + 45 · 100         123 990 : 0
    60 900 : 3 · 1                     750 000 · 100 : 10 000           0 : 6 000 + 1 · 63 000

11. Leia jagatis ja jääk vihikus.
    68 000 : 23                    5 186 : 16                            234 709 : 9
    5 806 : 43                      76 890 : 19                          48 886 : 8

12. Ava sulud.

    6(2a + 16b + 23c) = ..................................................................................
    (8x + 17y - 45z) · 3 = .................................................................................
    4(4m + 14m + 24m) = .....................................................= ........................
    (8n - 3n + 13) · 6 = ......................................................... = .......................

13. Arvuta otstarbekalt vihikus.

    23 · 46 + 23 · 25 + 23 · 76
    49 · 17 + 24 · 17 + 12 · 17
    93 · 6 + 57 · 6 - 26 · 6
    89 · 12 + 89 · 25 - 17 · 16

14. 12  panni maksab 4 500 krooni. Kui palju maksb 5 sellist panni?
     Arvuta vihikus.
    Vastus: .........................................................................................................

15. 15 kilogrammi banaane maksab 255 krooni. Mitu kilogrammi banaane
    maksab
2 295 krooni? Arvuta vihikus.
    Vastus:

16. Nuputa!
        Leida jagatav ja jagaja järgmise jagamispildi põhjal:
        x x x x x : x x = 908, jääk 1
        x x x
                x x
                x x

                   1