5. Millistes temperatuuri vahemikes on vesi vedel?

........................................................................................................................................
6. Miks võib kaljupragudesse kogunenud vesi talvel põhjustada pragude suurenemist?

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

7. Mille poolest erinevad segud ja lahused?..............................................................

........................................................................................................................................

......................................................................................................................................
8. Milline aine on viinamarjamahlas lahustunud aineks, milline aga lahustiks? Kui sa ei tea, võid vastust otsida ka mahlapakilt!

......................................................................................................................................

........................................................................................................................................

9. Klaasidesse pandi ühesuurused kartulid.
Kummas klaasis on vedeliku tihedus suurem?
A B

............................................................................

Mille järgi sa seda otsustad?...........................

............................................................................

............................................................................

5-2-22-4.jpg (10301 bytes) 5-2-22-5.jpg (10528 bytes)

Mida tead nähtustest, mille käigus moodustuvad uued ained?

1. Kuidas aru saada uue aine tekkest?...................................................................

......................................................................................................................................

2. Milliseid keemilisi reaktsioone oled täna korda saatnud?.................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

3. Milliste alustega oled täna kokku puutunud?.......................................................

......................................................................................................................................

4. Millised elusorganismid, kellest oli juttu selles õppetsüklis, suudavad elada

hapnikuta?....................................................................................................................

.......................................................................................................................................