HÄÄLIKUTE ÕIGEKIRI (kaashäälikud)

  
1. Lühike kaashäälik märgitakse kirjas ühe tähega (lamas, kanad).
2. Pikk -ja ülipikk kaashäälik märgitakse kirjas kahe tähega ( varras, pillama,  nurruma).
3. Lühike sulghäälik märgitakse kirjas -g, -b,-d (mägi, käbi, tädi).
4. Pikk sulghäälik märgitakse kirjas k, p, t. Samuti kirjutatakse ka pikk f ja s ühe tähega (mõte, kukub).
5. Ülipikad sulghäälikud ja ülipikk f ja s kirjutatakse kahe tähega (sukki, tuttav, seppadele).
6. Kaashäälikuühendis märgitakse ka ülipikk kaashäälik  ühe tähega (samblale).
7. Ülipikk sulghäälik kirjutatakse ühe tähega peale ülipikka ja kaksiktäishäälikut
( paati, päike).

 

Kirjuta sõna järele sulgudesse, mitmes reegel sõna õigekirja aluseks on

    Kuulsal Taani muinasjutuvestjal (  )Andersenil on muinasjutt pealkirjaga " Keisri uued rõivad".
Sa oled seda muidugi lugenud. Mäletad, kuidas seal kelmid rätsepad õmblesid(  ) kuningale (  ) õhust kuue ja kuninglik kõrgus (  ) pidi rahva(  ) naeruks ihualasti läbi (  ) linna (  ) jalutama.
    Kui Andersen seda muinasjuttu (   ) kirjutas, ei võinud ta kujutledagi, et inimesed ka tõeliselt ilma igasuguse pettuseta õpivad õhust riiet valmistama.
    Mis on õhk?
    See on mitmesuguste gaaside segu (   ) . Ja just gaasidest " koovadki" keemikutest võlurid nüüd kleitide(   ) , ülikondade(  ) ja pesu jaoks(  )  riiet. Säh sulle(   )  siis muinasjutt!
    Ning mitte üksnes(  ) gaasidest ei tehta meie ajal riiet. Keemikud valmistavad keemilist ehk kunstsiidi särkide(  ) ja kleitide(  ) jaoks, keemilist ehk kunstvilla(  ) ülikondade ja mantlite jaoks tavalisest kuusepuidust, naftast(  ) ja söest.

 

Asenda kaashäälikuühend mõne lühikese sulghäälikuga. Saad uued sõnad.

kolmes-...........................................

tulbi-................................................

salvas-.............................................

kohkus-............................................


tarkus-..............................................

tipsutab-..........................................

näikse-............................................


Koosta saadud sõnadega lauseid.

................................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

................................................................................................................