Võrrandi ja selle lahendi mõiste. Tõene võrdus. Tundmatu vähendatava  või vähendaja leidmine.

Sa tunned tähtavaldisi. Need sisaldavad tundmatut arvu (tähte).
Näiteks: Kui sa suurendad arvu x  45 võrra, saad 536.
 
        Pannes selle lause kirja:  x + 45 = 536
        Siin on tundmatu arv x. Millist väärtust peab arv x omama, et võrdus oleks tõene?
         Arvu x saan, kui 536 ................................arvu 45.
         x = ..........
 

    Võrdust, mis sisaldab tundmatut, nimetatakse võrrandiks.

    Tundmatu seda väärtust, mille korral  võrdus on tõene, nimetatakse võrrandi lahendiks.
    Tundmatu leidmist aga nimetatakse võrrandi lahendamiseks.

    Nimeta võrrand ja antud võrrandi lahend, mis on antud eespool toodud näites.
 
    Võrrandit tuleb alati kontrollida!
    Selleks paneme võrrandi lahendi võrrandisse tundmatu asemele ja teostame vajalikud tehted. Kui võrrandi mõlemad pooled on võrdsed arvud, siis oleme
saanud tõese võrduse.

    Sa tunned kolme erinevat liiki võrrandit:
    1) x + 64 = 247             -   tundmatu on  .......................................
        .............................. saan, kui ..................  lahutan  ..................................

    2) x - 45 = 23                - tundmatu on ..........................................
        ............................. saan, kui  .............................. liidan ...................................

    3) 135 - x = 99              - tundmatu  on ..........................................
        ............................ saan, kui ................................. lahutan .........................

    Nagu  oled märganud, märgitakse matemaatikas palju asju üles sümbolite abil,
    mitte konkreetsete arvudega (liitmise ja lahutamise seadused).
    Kaks viimast näidet sümbolites:
 
    x - a = b                                    a - x = b
         x = b + a                                   x = a - b

    a ja b on antud arvud.
 

 Täida lüngad järgmistes näidetes: