Ehitame molekule!

Vaja läheb: 2 kõrrejuppi, 1 punane ja 2 väiksemat ühesuurust kollast plastiliinipallikest.

1. Torka punase palli sisse teine teisele poole kõrrejupid.
2. Kõrrejuppide teise otsa torka kollased pallid.
     Oledki ehitanud ühe veemolekuli.

     Veemolekul koosneb kolmest aatomist - kahest sarnasest ja ühest erinevast.

     Aatomite vahel molekulis on sidemed, mis neid koos hoiavad. Tohutu hulk
veemolekule moodustabki meile nähtava vee.

     Ühesugused aatomid moodustavad loodusliku algaine ehk keemilise elemendi.
     Ühe ja sama keemilise elemendi kõik aatomid on ühesugused.

5-2-3-3.jpg (19589 bytes)

Mis on keemiline element?

     Lahuta enda ehitatud veemolekul osadeks ja pane roheline pall ühele
ning punased pallid teisele vaagnale.

      Kogu klassi eri värvi pallidest ongi moodustunud kaks keemilist elementi.
      Punased pallid moodustavad elemendi HAPNIKU ja kollased pallid elemendi VESINIKU.
     Vesi koosneb hapnikust ja vesinikust.

     Muistsed inimesed arvasid, et maailm koosneb neljast algainest ehk algelemendist:   tulest, veest, õhust ja maast. Arvati, et neist on moodustunud kõik ülejäänud ained.

     Tänapäeval tuntakse üle saja loodusliku algelemendi ehk keemilise elemendi.
     Looduses leidub 90 keemilist elementi, ülejäänuid on võimalik valmistada ainult keemialaboratooriumides.

     Kuidas sa seletaksid oma nooremale sõbrale, et ained koosnevad silmaga nähtamatutest osakestest?
.........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................