Varemalt öeldi : " Aasa asukas -- kuub ja kasukas." Lambaid, kes annavad üleriiete jaoks villa, karjatatakse tõesti aasadel. Huvitav, millise kõnekäänu loob rahvatarkus kuubedest ja kasukatest, mis on "kasvanud" keemiatehastes.
    Varemalt öeldi ka, et särk on põllul üles kasvanud. See oli samuti õige, sest puuvill ja lina, millest särkide jaoks riiet kooti, kasvavad põllul. Praegu võib ütelda, et särk on " kasvanud" metsas, söekaevanduses või naftapuuraugu põhjas. Ja see on tõsi.

  
1. Kuidas sina saad aru eelviimasest lausest?............................................

........................................................................................................................

2. Jooni tekstis alla sõnad, milles esineb pikk l, m, n, r, s
3. Milliste eelpool nimetatud häälikutega sõnu sa ei leidnud?

..........................................................................

4. Mõtle nüüd ise need 2 sõna! ......................................................................................

 

Lisa teine täht kui vaja. Põhjenda! Võta appi reeglid .

Ei tea , kuidas ke......gi, aga mina sain kül..... lapsepõlves üsna sageli karistada ägedas kak......luses lõhkirebitud pintsaku, jalgpal......imänguga räbaldunud püksikä......niste või kort......sunud ja mä......ritud vormiku......e eest."Kas sa, pois...... oled hak......anud päris me......lega oma asju rik......uma?" pahandas ema mu rõivaid kor......da tehes. Ehk......i se......  kõik...... juhtus mul......, ausõna, täiesti kogemata.

 

Täida lüngad sulghäälikuga
 
Saanud uhiuue , o......se nõelasilmast tulnud kuue ja pü.....sid, ha.......asid tea..lased neid kadestamisväärse visa......usega hävitama -- kä......ardama, tundide kau......a vees leo......ama, ha......ega söövitama, rasvaga määrima. Isegi koi......ama püüdsid ülikonda ajada.
    Ent asjata. Pärast kõi.....i vintsutusi  oli ülikond endiselt nagu uus. Polnud temas ei koiau......e ega ha......est põlenud koh......i. Ülikond oli nagu äsja pressitud ja puhas.
    Saladus seisnes selles, et ei pintsak ega püksid olnud lihtsast lambavillast, vaid keemikute loodud kunstvillast.