1)    y + 78 = 284                   Kontroll:     ...........
               y = ..............                             + 78
               y = .........                                  ..........

2)     z - 457 = 89                    Kontroll:     ..........
                z = ...............                       +     457
                z = ..........                               ...........

3)    3 457 - u = 1 670                Kontroll:     3457
                   u = ....................                -  .........
                   u = ...........                            .........
 

1. Lahenda ja kontrolli järgmised võrrandid:

    678 + a = 1 289                    45 786 - y =  23 689        b - 56 008 = 3 420
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Koosta antud lause põhjal võrrand ja lahenda.
    a) Arvu m suurendati 78 võrra ja saadi 213
        ...................................................            Lahenda siin:
 
 
 
 
 
 

    b) Arvu k vähendati 508 võrra ja saadi 3 097    Lahenda siin:

        ............................................................