Millest koosnevad vesi, õhk ja muld?

Proovime kombineerida!

     Mitu erinevat värvikombinatsiooni võid saada neljast eri värvi kuubikust?
Kombinatsioonis võib olla erinev hulk värve.

......................................................................................................

   Nagu värve,  on võimalik kombineerida keemiliste elementide aatomeid ning moodustada hulgaliselt erinevaid molekule. Neist molekulidest koosnevadki erinevad ained ning igal ainel on ainult temale iseloomulikud tunnused.
     Molekule võivad moodustada ka ühe ja sama keemilise elemendi aatomid. Sellistest osakestest koosnevaid aineid nimetatakse lihtaineteks. Lihtained koosnevad ainult ühe keemilise elemendi aatomitest. Lihtained on sageli mitmed metallid. Lihtainetest koosnevad näiteks kuldsõrmus ja raudnael.
      Enamus aineid koosneb siiski kahe või enama erineva keemilise elemendi aatomitest. Selliseid aineid nimetatakse liitaineteks.
      Tuleta meelde, millistest elementidest koosneb vesi!

Kas vesi on liht- või liitaine?..........................................................................................

     Puhu õhupall täis! Millised ained on  õhupallis?
Üle kolmveerandi õhupallist täidab gaasiline aine lämmastik, ülejäänud osas on samuti gaasilised ained: hapnik ning süsihappegaas. Lämmastik ja hapnik on lihtained, süsihappegaas aga liitaine.
     Lisaks on õhu koostises veeauru ning erinevaid tahkeid osakesi, mis satuvad sinna enamasti inimtegevuse tulemusel.
Kas oskad öelda, kuidas?.............................................

..........................................................................................

..........................................................................................
     Oled kindlasti märganud, et pärast koristamist on juba mõne päeva pärast teie teleriekraan ning kapipealne kattunud üsna paksu tolmukihiga. Siin võidki näha, et õhus hõljub ringi üsna palju sulle enamasti märkamatuks jäävaid tahkeid osakesi.

Maapinna moodustavad liitained liiv, savi ja muld. Ka kivid koosnevad liitainetest - mineraalainetest.