Uuri näidet:

            ( m - 456) - 369 = 2 378                Kontroll: (3 203 - 456) - 369 = .........
                        m - 456 = 2 378 + 369                    3203        2747
                        m - 456 = 2 747                            -  456       -  369
                                 m = 2 747 + 456                    2747        2378
                                 m = 3 203
 

7. Lahenda vihikus, ära unusta kontrolli!

    (k - 370) + 56 341 = 234 708
    (m - 301) - 567 = 45 089
    (c + 89) + 34 077 = 43 278
    67 089 - ( 34 + t) = 22 307
    78 454 - ( h - 5 700) = 10 009

8. Arvuta peast:

    7 · 105 = ..............            6 · 505 = ...........                     80 · 450  = ............
    5 · 209 = ..............            8 · 56 = ..........                        20 · 26 = ............
    256 : 8 = ..............            720 : 4 = .........                        536 : 4 = ............
    15 000 : 30 = ............        30 000 : 150 = ........                2 500 : 250 = ..........
 

9. Mitu korda on võimalik lahutada arvu 19 arvust 209?
    Vastus: .............................................................................................................

10. Taluperenaine müüs 256 liitrit piima  hinnaga  5 krooni liiter. Selle raha eest ostis
      ta 8 meetrit riiet. Mis oli riide meetrihind? Arvuta vihikus.

    Vastus: .............................................................................................................

11. Arvuta vihikus:
 
        (605 : 55+ 624 : 24 + 252) : 17 = .................

12. Nuputa!
    Toas on kell, mis lööb igal täistunnil kellaajale vastava arvu lööke (kell 1 ühe
löögi,
kell 2 kaks lööki, kell 3 kolm lööki jne) ja igal pooltunnil ühe löögi. Mitu
korda lööb
kell ööpäevas?

    Vastus: ................................................................