Miks muutub aine olek?

     Ained ei ole alati ühesuguste omadustega. Kuumutades või jahutades võivad ainete omadused muutuda. Sellist ainete omaduste muutumist nimetatakse nähtusteks.

Ained võivad olla kolmes olekus: tahkes, vedelas või gaasilises.
Oled harjunud, et mahl on alati vedel, mahlapudel aga tahke. Tegelikult võivad peaaegu kõik ained olla nii tahked, vedelad kui ka gaasilised.
Oled seda kindlasti märganud vee puhul. Harilikult puutud sa kokku vedela veega.
5-2-5-2.jpg (24424 bytes)

Külma talveilmaga  on vesi aga .......................................olekus. Osa vee soojusest on läinud külma õhu koostisse ning vesi on jäätunud.
     Kui unustad veepoti kauaks pliidile keema, on vesi veidi aja pärast potist kadunud. Vesi potis sai soojust juurde kuumalt pliidilt, muutus veeauruks ning läks sinu köögi õhu koostisse.  Võrdle kahte eelmist näidet, kus vee olek muutus!
Mis võis vee oleku muutumisi põhjustada?.....................................................................................................................

..........................................................................................................................................

5-2-5-3.jpg (11538 bytes) Ained muudavad oma olekut, kui nad saavad juurde või annavad ära soojusenergiat.
     Madala temperatuuriga on ained harilikult tahked. Tahke aine molekulid paiknevad tihedalt koos ning sidemed nende vahel on tugevad. Seetõttu tahke aine molekulid liikuda ei saa.

Sellepärast on tahkel ainel............................................kuju.

     Tahketel ainetel on harilikult suurem tihedus kui vedelikel ja gaasidel.
     Kui aine saab soojusenergiat juurde, muutuvad molekulid energilisemaks ja hakkavad kiiremini liikuma. Hoogsa liikumise käigus lõhutakse osa molekulidevahelisi sidemeid ning molekulid saavad üksteisest kaugemale liikuda. Aine sulab ja muutub vedelaks.
Vedelikul on alati...................................................kuju.
5-2-5-4.jpg (12679 bytes)
Sulamisel ained enamasti paisuvad ning nende tihedus väheneb.
     Vedelike tihedus on suurem kui gaasidel.
5-2-5-5.jpg (15632 bytes) Kui soojusenergiat veelgi juurde tuleb, kiireneb molekulide liikumine üha enam ning katkevad kõik molekulidevahelised sidemed. Vedelik aurustub ning muutub gaasiliseks.
Milline on gaasi kuju? ..................................................................................................... Aurustumisel aine paisub ja täidab tervenisti ruumi, kus ta on. Seetõttu on gaasidel kõige väiksem tihedus.