Mida tean naturaalarvudest, nende liitmisest ja lahutamisest.

1. Loe arvud ja nimeta igale arvule eelnev ja järgnev arv:

    23 467 009                        23 000 899                            12 450 078 000
    45 090 000                        1 340 560 888 090                76 670 050 100
    606 600 000 000                86 587 090 500                     707 450 540 599

2. Arvuta peast:
 
    34 + 890 + 66 +10 000        45 + 450 + 55 + 550                87 - ( 50 + 27)
    60 000 - 340                       79 - 43                                   (53 + 47 - 2 ) : 2
    21 000 000 + 303 + 8          450 - 220 + 700                       1 200 : 20 -18
    520 + 340 + 480                  56 000 : 70 - 670                     575 - 400 + 225

3. Kontrolli, kas võrdus on tõene. Arvutused tee vihikusse ja kirjuta iga võrduse
järele, kas see on tõene või väär.

    (39 · 41 + 9 · 89 - 1 559) : 29 = 209        .............................
    5754 : 42 + 12 · 44 - 18 · 24 = 233          .............................
    13 903 - 15 · 923 + 1 139 : 67 = 375       .............................

4. Leia tähtede arvväärtused!

     x - y = 23 089
    - 45 809 507 = 105 667 589
    z + y = 608 766 009

    Millisest võrdusest alustad? Tee tehted vihikus.

    Kontroll: y + 457 312 002 = x + z

5. Kirjuta viis arvu, millest esimene on 347 670 050 ja iga järgnev on eelmisest
50; 500;
5000; 50 000; 500 000 võrra suurem. Loe need arvud.
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................

6. Tee tehted vihikus.

    Kui alustad 1 000 000 000 ja ei eksi, saad vastuseks 10 000 000.

     1 000 000 000  - 45 678 569 = ..................... + 34 790 = ................... + 4 009 =

    = ........................ - 459 008 670 = ..............................- 450 780 980 = .....................-

     - 34 670 986 = ........................... + 100 406  =   10 000 000