7. Tee vähemalt viis liitmis- ja lahutamistehet enda valitud arvudega, nii et
    saad arvust  208 000 800 arvu  1 000.

    Võrdused kirjuta eelmise ülesandega sarnaselt siia, arvuta vihikus.
    208 000 800 .................................................................................................
    ....................................................................................................................
    ....................................................................................................................

8. Missugused järgmistest võrdustest on võrrandid, missugused mitte?
    Miks? Võrrand lahenda vihikus.

    1) 60 + 30 = 90
    2) m - 1 500 = 45 780
    3) 6 · 135 = 810
    4) 14 890 + x = 56 009

9. Kui palju aega kulub miljoni sule loendamiseks, kui minutis loendada 50 sulge
    ja töötada 8 tundi päevas? Arvuta vihikus.

    Vastus: ...........................................................................................................

10. Viies klass kavatseb minna kevadel ekskursioonile. Kulusid on ette näha
   6 500 krooni.
Raha on   eelmisest aastast jäänud  1 100 krooni. Mitu krooni peab
   iga õpilane
veel tooma, kui klassis on 30 õpilast?
    Vastus: ............................................................................

11. Arvuta peast.
 
    8 000 + 7 000                  4 500 + 700                                15 400 + 10 200
    14 000 + 19 000              8 700 + 800                                76 500 + 13 500
    230 000 + 180 000           15 600 + 900                              190 800 + 10 400
    1 000 000 - 280 000        11 000 - 2 100                             180 000 - 75 300
    150 000 - 75  000            12 000 - 4 600                             200 000 - 65 300

12. Nuputa!

    Koer hakkas taga ajama rebast, kes oli temast 30 m kaugusel. Koera hüpe on
   2 m pikk, rebasel 1m. Selle ajaga, kui rebane teeb 3 hüpet, teeb koer 2 hüpet.
   Millise
vahemaa peab koer jooksma, et rebasele järele jõuda?

    Tee kindlaks, millise reegli järgi on arvude rida moodustatud ja kirjuta tärni asemele
    sobiv arv:
 
                5;  14;  41;  122;  * ;  1 094