H- SÕNA  ALGUSES

     Kuna eesti keeles h sõna algul hääldatakse nõrgalt, teeme ka tihtipeale selle märkimisel kirjas vigu.
Mõnikord sõltub aga sõna tähendus sellest, kas sõna alguses on h või mitte.Kui teeme vigu, muutub meie kirjalik sõnum teistele arusaamatuks.

 
 
Kuidas vigu vältida?

Kindlaid reegleid selleks ei olegi.  Uurime sõnapaare, kus sõna tähendus oleneb h kasutamisest.

hallikas ( värvus)    -- allikas (vesi, mis väljub maapinnale)
hea                          -- ea (kaaslane)- omavanune
halg ( küttepuu )      -- alg ( millegi algus)
hais ( halb lõhn)              -- ais ( vankri osa)
harutama (lõnga)     -- arutama ( küsimust lahendama, vestlema)
higi ( eritus)                          -- igi(roheline)
hõige (hüüd)             -- õige (tõene )
hall                           -- all ( tooli all)
hai ( kala)                 -- ai (hüüe valu puhul)
hind ( rahaline väärtus ) -- ind (vaimustus)
haru ( puul)                -- aru ( mõistus)
harva (mõnikord)       -- arva (ära )
hiilima ( salaja )        -- iil ( õrn tuulehoog)
hõng ( meeldiv lõhn ) -- õng (kalapüügi vahend)

 

Kõrvutame  sugulassõnaga, mis on lähedased antud sõnale.

hüüumärk -  hüüdma
haraline    -  haru
hambuline - hammas
hääletu      - ..........................
hirmus       - ..........................
hiiglasuur  - ...........................
hirmuäratav - .........................
imelik        - ime
arvutama   - ............................
avameri    - .............................

    Kirjuta lisaks sõna, mis aitaks  mõista tähendust!

............................ allikas                    hallikas ..................................

............................... ais                        ................................... hais

õige ................................                     .................................. hõige

arutasime.........................                    harutas...................................

alg.....................................                    .....................................halg

arva....................................                    ................................. harva

ea......................................                    hea .........................................