NATURAALARVUDE KORRUTAMINE JA JAGAMINE

Tehete liikmete nimetused korrutamisel. Võrdsete liidetavate summa
esitamine korrutisena ja korrutise esitamine summana. Arvud 0 ja 1 korrutamisel.

Mitu korda pead liitma  7, et saada 28?

                                       7 + 7 + 7 + 7 = 28

Selliselt liita on üsna tülikas, sa võid nelja võrdse arvu liitmise asendada korrutamisega.
                                     7 + 7 + 7 + 7 =  4 · 7 = 28

 Asenda liitmistehted korrutamisega: 23 + 23 + 23 + 23 + 23 = ....... · 23 = ........
                                                      12 000 + 12 000 = ..... · 12 000 = ..........
                                                      b + b + b + b + b + b = ...... · b = ..........

    Üldiselt võime korrutamise kirjutada sümbolites:

                a + a + a + ..... + a = n · a                   n · a = b
                             n - tegur

n liidetavat ;   a - tegur;    b  ja n · a - korrutis
    

Sa võid ka vastupidiselt esitada korrutise  võrdsete liidetavate liitmise kaudu:

        5 · 12 = 12 + 12 + 12 + 12 + 12
        12 ·5 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5

    Kui üks teguritest on 0 või 1, millega võrdub siis korrutis?

    8 · 0 = 0               8 · 1 = 8

    Kui üks teguritest on null, siis korrutis võrdub nulliga ja vastupidi,
    kui korrutis võrdub nulliga, siis üks teguritest võrdub nulliga.


    Sümbolites:    a · 0 = 0 · a = 0,      kus   a - mistahes naturaalarv
 
    Allakriipsutatud lauset kasutatakse võrrandite lahendamisel.

    Näiteks: 4 · (y - 5) = 0
                Kuna korrutis võrdub nulliga, siis peab üks teguritest olema 0.
                4 ¹ 0, järelikult y - 5 = 0        y = 5

    Kui üks teguritest on üks, siis korrutis võrdub teise teguriga.
    Sümbolites:    a · 1 = 1 · a = a