Pane tähele, et korrutises 7 · b võid jätta korrutamismärgi  kirjutamata.

                              7 · b = 7b        c · d = cd

  Eelmisel töölehel olevas näites: 4 · (y - 5) = 0 võid sulu eest ka korrutamismärgi
ära jätta
  ja kirjutada 4 (y - 5) = 0

1. Kirjuta korrutisena ja arvuta, kus võimalik.

    17 + 17 + 17 = ..............
    m + m + m + m + m + m + m + m = ...............
    731 + 731 + 731 + 731 = ..................
    36 876 + 36 876 = ....................
    103 + 103 + 103 + 103 + 103 = .......................
    7 · 3 + 7 · 3 + 7 · 3 + 7 · 3 = ...................
    ab + ab + ab + ab + ab = .....................

2. Arvuta peast.
 
    67 · 1                                         45 · 0                                (54 - 53) · 65
    0 · 789                                        (76 - 76) · 19                    49 (256 - 256)
    100 · 0                                        57 (987 - 986)                   0 (34 - 25)

3. Kirjuta, milliste arvude korrutis on 36; 54; 128; 250.
    Pane kirja kõik võimalused.
    Näide: 24 = 2 · 12 = 4 · 6 = ........
 
    36 = .....................................................................................................................
    54 = .....................................................................................................................
    128 = ...................................................................................................................
    250 = ...................................................................................................................

4. Kirjuta korrutis summana:

    3m = .................................................
    8b = ..................................................
    6a = ..................................................
    2xy = ................................................

5. Kas on võimalik?
    Vasta igale lausele jaa/ei, kui jaa, siis too selle kohta näide.
 
    * et üks tegur on suurem, kui korrutis ......................
    * et kui üks tegur on 1, siis korrutis on 1 ...................
    * et korrutis on 0 ja üks  tegur on ka null .....................
    * et mõlemad tegurid on võrdsed ...........................
    * et korrutis ja üks tegur on võrdsed ......................