Korrutamise vahetuvusseadus. Ülesandeid korrutamisega (avaldise
väärtuse leidmine).

 

Istutati 9 rida õunapuid, igasse ritta  14 õunapuud. Mitu õunapuud üldse istutati?

Lahendus: istutati 9 · 14 = ......... õunapuud
               või     14 ·  9  = .......... õunapuud

Sa märkad, et 9 · 14 on kergem arvutada, kui 14 · 9
 
Selleks on olemas vastav korrutamise seadus:   korrutamise vahetuvusseadus.

    Korrutis ei muutu, kui muudame tegurite järjestust.

    Sümbolites:    a b = b a
 

1. Arvuta peast.

        7 · 120                            504 · 4                                        7 · 1 400
        40 · 9                              6 · 800                                        0 · 607
        340 · 3                            9 · 802                                        5 006 · 2
        12 000 · 1                       40 · 76                                        81 · 5

2. Arvuta peast avaldise väärtus:

    1) 5a + b, kui a = 16, b = 2 500; a = 45, b = 125
    2) 3cd - d, kui c = 12, d = 5; c = 150, d = 2
    3) 6 (y - 15), kui y = 20; y = 15; y = 90

3. Lahenda võrrandid.

    Tuleta meelde: kui korrutis on null, siis .......................................................................

    1) 8a = 0             a = .................
    2) c · 89 = 0        c = .................
    3) 2 ( x - 3) = 0    x = .................
    4) (5 - z) · 4 = 0   z = .................

4. Hulgilattu toodi 60 jalgratast   hinnaga  4 500 krooni ja 30 odavamat jalgratast
   hinnaga 2700 krooni. Palju maksid toodud jalgrattad kokku?
    Arvuta vihikus.
    Vastus:..............................................................................................................