Kordamine

    Igas reas on üks sõna kirjutatud õigesti. Leia see ja ümbritse ringiga!

hilves, ööbik, ädaldama                        tuuleiil, ellde,  ärmatis
õnnetus, tuulehiil, süsiappegaas          arakas, helde, hõied
oki, hernesupp, hupakil                        upakil, higivana , aruline
iilima , apnik, härmatis                          aruline, õõguma, igivana
hiilima, happnik, ernesupp                    ämblik, Hiiuma, hõngeritv
ablas, üüumärk, elde                            hotel, otell, hotell

 

    Kirjuta lünkadesse sobivad h-ga või h-ta sõnad või sõnaosad.

    Kasari jõgi saab alguse Pandivere kõrgustikul asuvatest .................................. .

Käisin sel kevadel oma  ...................... kaaslastega seal õppekäigul.  ......................

saab linnalaps looduses nii vabalt joosta, et ...............................lausa voolab.

    ...................................... põõsastikus ja mängisime.   .................. ära, mida! Peitust

loomulikult. Siin oli selleks ............................. ümbrus. ....................................

Ainiga, kuidas teisi üllatada. Ronisime  ........................... männi otsa. Selle

........................ haljad oksad varjasid meid. Siit oli .......................... jälgida, kuidas

teised meid otsisid. Peeter läks ...................... kaugele. Ja eksiski võsas ära.

Kaugelt kostis tema ............................... .

    Äkki laskus lagendikule ................................... udu. Nähtavus oli ............................ .

Peetri aitasid ......................... välja siinse väikese ..................kooli lapsed, kes ümbrust

........................... hästi tundsid.

Koosta oma sõbrale lünktekst, kus oleks vaja lisada  või lisamata jätta sõnaalguline h.
Proovi, äkki suudad isegi  jutukese koostada.

........................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................