5. Arvuta vihikus.
 
                1 · 9 + 2                    9 · 9 + 7                    1 · 8 + 1
              12 · 9 + 3                  98 · 9 + 6                   12 · 8 + 2
            123 · 9 + 4                987 · 9 + 5                  123 · 8 + 3
          1234 · 9 + 5              9876 ·  9 + 4                1234 · 8 + 4
        12345 · 9 + 6            98765  · 9  + 3              12345 · 8 + 5

Mille poolest on need vastused huvitavad?

6. Täienda ülesande andmeid ja lahenda see vihikus.

    a) Kauplusse toodi  16 kasti küpsiseid. Mitu kilogrammi küpsiseid toodi kauplusse?
        Lisan ülesande teksti: ...................................................................................
        ..................................................................................................................
 
    b) Jalgrattur oli teel 5 tundi. Kui pika maa sõitis ta selle ajaga?
        Lisan ülesande teksti: ...................................................................................
        ...................................................................................................................

7. Ühes asulas oli 3856 sõidu- ja 1456 veoautot. 5 aasta vältel kasvas sõiduautode arv
    kolmekordseks, veoautode arv aga vähenes 785 masina võrra. Mitu autot on nüüd
    linnas kokku? Lahenda vihikus.
    Koosta avaldis: .................................................................................................
    Vastus: ............................................................................................................

8. Kauplusse toodi 5 köögikombaini ja 9 mikserit. Köögikombain maksis 1430
krooni ja
mikser 564 krooni. Esita küsimus ja lahenda vihikus.
    Küsimus: ...........................................................................................................
    Vastus: ..............................................................................................................

9. Maasikakasvatustalus istutati maasikad m ritta, igas reas n taime. Kui palju taimi
    istutati?
    Koosta avaldis ja arvuta vihikusse.
    m = 15                m = 27
    n  = 115               n = 160
    Avaldis: ................................

10. Valve hoiab oma taskurahast  iga päev 8 krooni kokku. Kui palju hoiab ta kokku kuus (30 päeva)? Aastas (365 päeva)?
 
    Vastus: ..........................................................................................................

11. Nuputa!

      Moodusta numbritest 1, 2, 3, 4 nii palju erinevaid 4-kohalisi arve kui võimalik.
      Ükski number ei tohi esineda kahekordselt ega puududa. Mitu arvu on üldse      võimalik moodustada?
      Kirjuta arvud siia: