SÕNARUUT

Otsi sõnaruudust 10 sõna. Need on paigutatud ülevalt alla ja alt üles, paremalt vasakule ja vastupudi, samuti diagonaalis. Kirjuta need õigesti sõnaseletuste kõrvale harjutuse alla. Ole tähelepanelik, siin on palju eksimisvõimalusi.
 

A

G

A

M

A

I

K

A

O

S

T

X

Ö

S

T

S

I

O

S

T

Ö

L

N

Ü

A

T

N

U

M

A

S

A

H

G

S

P

M

O

Q

K

E

I

E

I

J

D

B

S

E

Ö

I

A

N

T

L

G

N

Õ

I

L

U

S

A

O

R

Õ

Ü

H

A

L

G

T

S

R

A

U

L

T

T

T

N

U

V

V

A

N

K

R

I

H

A

I

S

V

U

B

E

S

H

O

T

L

L

K

I

A

R

U

O

S

N

E

S

Ä

Õ

X

Y

U

I

G

A

K

H

O

T

E

L

L

S

Ö

A

H

I

G

I

A

L

J

A

S

M

E

E

D

T

V

S

Õ

T

H

I

K

S

J

R

H

E

L

D

E

U

E

R

N

E

S

S

A

E

M

V

A

I

L

I

N

A

E

I

G

N

U

M

A

I

L

A

L

G

Ö

Ö

E


1. alati roheline-.................................................
2. vankri osa hoburakendil-.................................
3. pindalaühik-.....................................................
4. mitte tihti- ......................................................
5. kalapüügivahend- .........................................
6. mõistus- ........................................................
7. võõrastemaja- ................................................
8. küttepuu- .......................................................
9. köögivili- .......................................................
10."ihne" vastandsõna- ......................................

 

Koosta iga antud sõnaga lause.

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

 

Valige välja parimad klassis koostaud laused ja kirjutage nendest etteütlus.