Korrutamise seadused.

Eelmisel tunnil õppisid sa korrutamise üht seadust, tuleta see meelde:!
Seadust nimetatakse .........................................................
Sõnasta:

..........................................................................................................................

Kuidas on lihtsam korrutada? Kas korrutad järjest kõik tegurid või korrutad sobivalt
valitud tegurid omavahel?
Näide:    25 · 16 · 2 = (25 · 16) · 2        või   (25 · 2) · 16

Korrutamise ühenduvuse seadus.

Kahe arvu korrutamiseks arvuga võib selle arvuga korrutada enne ühe
teguri ja
saadud tulemuse teise teguriga.

Sümbolites:             a(bc) = (ab)c

Uuri näiteid ja täida lüngad:

4 · 16 · 25 = (4 · ......) · 16 = .......
6 · 35 · 50 · 3 = (6 · ....) · (35 · .....) = .......
5 · 14 · 40 · 5 = (5 · ....) · (14 · .....) = ........

Korrutamise jaotuvuse seadus ehk summa korrutamise seadus.

Summa korrutamiseks mingi arvuga võime selle arvuga korrutada iga liidetava ja saadud tulemused liita.

Sümbolites:     a(b + c) = ab + ac

Samuti võime sõnastada vahe korrutamise seaduse.

Vahe korrutamiseks mingi arvuga võime selle arvuga korrutada
 vähendatava ja
vähendaja ja saadud tulemused lahutada.

Sümbolites:     a(b - c) = ab - ac

Näide:
5(12 + 14) = 5 · 12 + 5 · 14 = 60 + 70 = 130
8(15 - 12) = 8 · 15 - 8 · 12 = 120 - 96 = 24

Jaotuvusseadust on hea kasutada peastarvutamisel:

7 · 78 = 7 · (70 + 8) = 7 · 70 + 7 · 8 = 490 + 56 = 546
6 · 89 = 6 · (90 - 1) = 6 · 90 - 6 · 1 = 540 - 6 = 534