Too ise veel kaks näidet:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
 

1. Arvuta peast, põhjenda!

    3 · 5 · 8                                6 · 7 · 5                                12 · 7 · 10
    15 · 6 · 10                            50 · 4 · 16                             125 · 6 · 8
    205 · 6                                 1200 · 45 · 5                         9 · 16 · 5
    5 (150 + 25)                         8 (120 + 7)                           4 (4 + 60)
    6 (50 - 3)                              4 (125 - 15)                          3 · 4 ( 56 - 56)

2. Arvuta peast, kasutades korrutamise jaotuvusseadust.

    6 · 54                                    9 · 89                                    4 · 131
    8 · 48                                    5 · 36                                    7 · 105
    3 · 27                                    6 · 67                                    9 · 247

3. Autojuht ostis enne teele asumist 20 liitrit bensiini, linna saabudes veel
    45 liitrit bensiini. Bensiiniliiter maksis x krooni. Kui palju  maksis ta bensiini
    eest kokku? Koosta avaldis ja arvuta, kui x = 6 ; x = 7.
    Lahenda ülesanne peast  kahel viisil.

    Vastus: kui x = 6, siis ......................................................................................
               kui  x = 7, siis ......................................................................................

4. Suurenda arvu 328  28 korda ja liida 12 005. Koosta avaldis ja arvuta vihikus.

5. Isa teenib kuus 5 400 krooni, ema 3 800 krooni ja poeg töötab suvel kolm
kuud,
teenides kuus 2 220 krooni. Kui suur on nende aastane teenistus kokku?
    Arvuta vihikus.

    Vastus: .............................................................................................................

6. Arvuta

    peast: 2 · 2 · 3 · 5 · 5 · 7                kirjalikult:  27 · 356 + 5 428
             2 · 3 · 3 · 3 · 5 · 10                               7 268 + 1 025) · ( 7 004 - 969)
             2 · 2· 2 ·  5 ·  6 · 15                              12 · (3 456 + 12 005) - 179 999
             3 · 3 · 3 · 5 · 5  · 10                              (10 101 - 10 084) · (2 863 + 7 379)

7. Maiel kulus hommikusöögiks 6 minutit, lõunasöögiks 25 minutit ja
õhtusöögiks 12 minutit.
Kui palju aega kulus Maiel söömiseks aprillikuus?
    Arvuta siin:
 
 
 
 

    Vastus: ......................................................................................................