Korrutamine järguühikuga. Kordame korrutamise seadusi.
 

Tuleta meelde, mis on järguühik?
Loe 10 000; 1 000 000; 1 000; 100 000; 1 000 000 000; 10 000 000

Korrutamise seadusi saab kasutada, kui üheks teguriks on järguühik.
Mõtle, millist seadust on kasutatud näites.

Näide: 56 · 10 000 = (50 + 6) · 10 000 = 50 · 10 000 + 6 · 10 000 =
          = 5 · 10 · 10 000 + 60 000 = 5 · 100 000 + 60 000 =
          = 500 000 + 60 000 = 560 000

Loe näited! Millise järelduse sa võid teha järguühiku korrutamisel naturaalarvuga?

100 000 · 234 = 23 400 000
1 000 · 57 = 57 000
718 · 10 000 000 = 7 180 000 000

Naturaalarvu korrrutamisel järguühikuga tuleb naturaalarvu lõppu
kirjutada nii
mitu  nulli, kui mitu on neid antud järguühikus.

Korrutamise ühenduvusseadust on hea kasutada järgmises näites:

5 · 60 000 = 5 · 6 · 10 000 = ( 5 · 6) · 10 000 = 560 000

1. Arvuta peast.

    5 · 12 · 7 · 10                        18 · 3 · 10 · 2                                  9 · 3 · 10 · 2
    8 · 15 · 3 ·  2                           6 · 7 ·   3 · 10                              14 · 5 ·  3 · 4
    7 · 5 · 10 ·  2                          16 · 4 · 10 ·  3                              17 · 3 ·  2 · 8
    9 · 2 ·  8 ·  5                             5 · 9 ·  6 ·  2                                 6 · 9 ·  2 · 5

2. Arvuta peast.

    50 · 170                             68 · 10 000                               2 · 34 000
    80 · 120                            100 000 · 560                            40 · 230
    140 · 60                            4 738 · 1 000                             7 · 70 000
    90 · 110                            1 000 000 · 43                            250 · 30

3. Autobuss kaalus tühjalt 3 500 kg. Temas oli 16 täiskasvanut ja 12 last. Mitu kilogrammi kaalub buss koos reisijatega, kui arvestada täiskasvanu keskmiseks kaaluks 70 kg ja lapse keskmiseks kaaluks 30 kg?
    Koosta avaldis ja arvuta:  .........................................................................................
                                         .........................................................................................

    Vastus: ........................................................................

4. Ruudukujulise kopli külje pikkus on 296 m. Kui pikk on koplit piirav tara?
    Arvuta siin:
 

    Vastus: ................................................................................