5. Kanafarmis kulus  iga kana toitmiseks  aastas 15 kg kartuleid. Mitu kilogrammi
    kartuleid kulus 1 000 kana toitmiseks?
 
    Vastus: ...........................................................................................

6. Arvuta peast.

    4x · 9                                    2a · 6                                   5 · 24 · 12
    77 · 2k                                  26 · 4r · 5                                23 · 4 · 10
    7 · 40m                                 100 · 4a · 6                              35 · 16 · 2
    500c · d                                 14 · 3cd                                  9 · 5 · 5

7. Koosta ülesanne, kus on vaja teha järgmine arvutus:
 
    5 · 45 + 17 · 45 = .........
    ...........................................................................................................................    ............................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
    Arvuta vihikus.

8. Kauplusse toodi  40 resti kanamune. Munad olid paigutatud x ritta ja igas reas
y muna.

    Mitu kanamuna toodi kauplusse? Koosta avaldis ja arvuta, kui
        x = 5                            x = 8                    Avaldis: ....................................
        y = 6                            y = 7

    Vastus: kauplusse toodi ...................................
                                       ...................................

9. Arvuta avaldise 12 ( a + b) väärtus, kui
                                                             1) a = 12 000; b = 204
                                                              2) a =  56; b = 100 000
    Arvuta vihikus.
 

10. Võrdle! Arvuta vihikus.

            8 (569 + 304)  ........  23 · 45 + 3 · 243
            (3 450 - 590) · 9 ........ 8 · 3 009 + 1 668
 

11. Nuputa!

 A.  Joonesta ristkülik, mille külgede pikkused on 9 cm ja 4 cm. Lõika see
paberist välja.
Seejärel lõika ristkülik kolmeks ristkülikuks nii, et nendest oleks võimalik kokku   panna ruut.

B.   Kui palju on selliseid kolmekohalisi arve, milles number  "5" esineb ainult
üks kord?