Tõmba ring ümber tähele, mis on tähestikus sellest kolmikust esimene!

e, a, u/ i, ä, ü/ õ, o, ü/ u, i, e/ i, e, j/ õ, e, f/ p, s, k/ o, u, i / t, h, k / n, f, h /

Jooni tekstis alla sõnad, milles leidub ülipikk täishäälik!

     Araablaste juurest levis alkeemia igasse ilmakaarde. Esialgu tegid alkeemikud tõesti teadusele kasulikke katseid.
Loobudes ilmalikust askeldusest, istusid nad päevad ja ööd läbi oma üksikkambrites, segasid huupi mitmesuguseid aineid, soojendasid, aurutasid ja 
kuivatasid neid, uurisid uute ainete omadusi. Just alkeemikutel õnnestus avastada mõningaid metalle -- tsinki, niklit, koobaltit-, samuti fosforit.

Järjesta alkeemikute poolt avastatud metallid tähestikulisse järjekorda!


.............................., ...................................., .........................................., .................................................. .
Kuid siis hakkasid alkeemikud mõtlema vaid ühele asjale -- kuidas lihtsatest metallidest kulda saada.
Ja selleks otsisid nad niisugust imettegevat ainet, mis kõike, isegi lihtsat munakivi , suudaks kullakangideks muuta. Nende väljamõeldud võluainet hakati nimetama "tarkade kiviks". Hüüti seda ka teisiti: suur eliksiir, elueliksiir.Tarkade kivi ei peetud mitte üksnes kulla
saamise vahendiks -- tal pidi olema ka ravivõime. Alkeemikud kinnitasid, et selle kivi õnnelik omanik jääb alati terveks ja ilusaks. Ja siis muutusid paljud alkeemikud osavateks mustkunstnikeks ja petisteks. Igaüks tahtis ju olla rikas, igavesti noor, terve ja ilus, olgu keiser või kerjus, röövel või munk, preester või hulgus, linnaelanik või talupoeg. Eriti aga ihaldasid seda keisrid. Nad palkasid alkeemikud koguni enda teenistusse, maksid neile suuri summasid, söötsid, jootsid ja riietasid neid, nõudes vastutasuks vaid üht -- et neile laboratooriumis muinasjutuline kivi hangitaks.
Just niisugune petis ilmus ka selle keisri valdustesse, kellest edaspidi jutustama hakatakse.


Enne aga mõned ülesanded.

1. Võrrelge esimese silbi täishääliku pikkust . Pange tulpadele pealkirjad.

     
pada  vaadis vaarao
vesi keemik keetis
tigu tiigi hiilgas
käre käärid käärima
rõdu  rõõmus hõõguma
suli suurustama  uurima

 
2.Osaliselt kasutades eelmise ülesande sõnu, koostage mõned  laused(4-5), mis annaks edasi alkeemikute toimetusi nende laboratooriumides. Lase nüüd oma fantaasial lennata! Lugege need klassis ette!.

.................................................................................................................
.................................................................................................................. ..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................