1. Koosta lauseid, milles oleks kolm sõna. Igas sõnas olgu sama täishääliku pikkus erinev:
1.sõnas lühike, 2.sõnas pikk, 3.sõnas ülipikk


Näiteks: Ema keedab kreeke.

a.........................................................................................................

e..........................................................................................................

i...........................................................................................................

0..........................................................................................................

u.........................................................................................................

õ......................................................................................................

ä.........................................................................................................

ö.........................................................................................................

ü.............................................................................................................


2. Lisa lünkadesse kas 1 või 2 täishäälikut märkivat tähte.


Apt....k -- see on k.....mia. Sest kõ.....k n.....d tilgad, kompressiv.....delikud, salvid, p.....lbrid ja t.....bletid, mida arstid me.....le välja kirjutav.....d, k.....snevad kõige mitmekesisematest k.....milistest ainetest.
Kangad ja rõivad- s.....muti keemia. Sest lõnga, millest r.....et k.....takse ja seda riiet
t.....deldakse tingimata k.....miliste ainetega. Ja pärast v.....rvitakse veel kangast keemiliste
värvidega.
Toid.....ained -- jälle keemia, sest suhkr.....t, v.....rsti, võid , kons.....rve, veini, limon.....di -- kõike seda valmistatkse keemia abil.
Ja parf.....m.....ria on samuti keemia: lõhna.....li, kr.....mid ja m..... on l.....dud keemia abil.