Kas tunned erinevaid aineid?

Mitut ainet tunnevad õpilased?

Ainet võib mõista erinevas tähenduses:

a) aine kui mateeria

b) aine kui käegakatsutav

Kõik, mis meid maailmas ümbritseb, koosneb ainest. On aineid, mida on võimalik katsuda, kuid ka selliseid, mida katsuda pole võimalik. Ainest koosnevad ka inimene, õhk, päike, taimed ja loomad. Sellisel juhul võib ainet samastada mateeriaga. Tavakasutuses ainest rääkides me selliseid aineid silmas ei pea. Sellisel juhul mõtleme me aineid, mida me näeme ja katsume või saame nuusutada. Sellised on ained igapäevases elus, mida nimetatakse ka     keemilisteks aineteks. Ainetel
on ühiseid omadusi: kõigil neil on mass ja ruumala.

Pidevalt õpitakse tundma uusi aineid. Looduses  harilikult enam uusi aineid ei leita, vaid juurdeõpitavad ained on enamasti valmistanud inimene. Selle näiteks on ravimid. Järjest leiutatakse uusi ravimeid, mis aitavad erinevate haiguste vastu. Loomulikult ei lubata inimesel neid kasutada enne, kui nende ohutus on kindlalt kontrollitud.

Keemia on teadusharu, mis tegeleb erinevate ainete uurimisega. Keemia ei olegi igaühele nii tundmatu. Vastupidi, sellega tegeleme me kõik igapäevases elus - kas valmistame toitu, mis on ehk kõige tuttavam, või liimime (liimimise käigus toimuvad keemilised protsessid), teeme kodus remonti (keemilised protsessid toimuvad näiteks pahteldamise ja värvimise käigus) või sõidame liiklusvahenditega (kütuse põlemine on keemiline protsess).

Vanaaja keemikud - alkeemikud - olid enamasti nõia kuulsusega ning enamasti oli eesmärgiks valmistada mingit väärtuslikku ainet. Näiteks on joonisel kujutatud alkeemik, kes üritab kodus kulda keeta.

Kus on lapsed kohanud sõna materjal?

Aineid, millest inimene midagi valmistab, on nimetatud materjalideks (näiteks ehitusmaterjalide kauplus).

Asjad ja esemed, mida me igapäevases elus kasutame, koosnevad samuti ainetest ning suur osa on valmistatud materjalidest.

Lapsed nimetavad erinevaid materjale ning esemeid, mis nendest valmistatud on.

Erinevatel ainetel ning materjalidel sealhulgas on erinevad omadused.

Kuidas saame aru, et ained on erinevad?

Ainete omadusi on võimalik eristada meeltega. Õpilased vastavad küsimustele, milliseid omadusi on võimalik tajuda erinevate meeltega. Meelte abil teeme ka kindlaks, millised on ühed või teised asjad või esemed.

Katse "Kas tunned oma õuna ära?"

Õpilased püüavad õunte seast ära tunda oma õuna. Vaatame, kui terased ja tähelepanelikud on õpilased! Kui kerge oli oma õuna ära tunda? Igal õunal on oma kindlad tunnused, mille järgi on  võimalik teda ära tunda.

Toiduainete omadused võib õpilane kirja panna ka kodus.

Olulised mõisted: keemia, aine, materjal, omadus.