12. Kuidas tekkivad uued ained?

Tunni alguses on soovitatav õpilastele meelde tuletada, milliseid nähtusi nimetatakse pöördumatuteks.

Uute ainete teke on protsess, mille käigus muutub ainemolekulide struktuur. Selliseid nähtusi võib nimetada    keemilisteks   ehk pöördumatuteks nähtusteks. Õpilased võivad proovida ette kujutada, kuidas rauaroostest jälle raud tekib või kuidas söed lõkkeasemel taas puudeks muutuvad.             

Uute ainete teket ehk keemiliste nähtuste toimumist võib märgata lõhna, värvi ja maitse  muutuste põhjal.

Eelnevalt loetu alusel paigutavad õpilased igapäevaelus toimuvad sündmused kas pöördumatute (kuju või oleku muutus) või pöörduvate nähtuste alla (uue aine teke).

Pöörduvate nähtuste hulka võib paigutada või sulamise ja taldriku purunemise. Kas õpilased oskavad põhjendada, miks?

Kas õpilased oskavad põhjendada, miks kuuluvad ülejäänud muutused pöördumatute nähtuste hulka?

Erinevate nähtuste toimumiseks on vajalik energia.        Kas õpilased oskavad nimetada eelnevas tabelis mainitud sündmusi põhjustavaid energialiike? Mitmed neist – või sulamine, muna praadimine ja koogi küpsemine on seotud soojusenergiaga, taldriku purunemine aga kineetilise (taldrik kukub) või potentsiaalse energiaga (taldrik lüüakse katki). 

Katse "Põletame küünalt!"

Enne küünla süütamist tasub õpilastele meelde tuletada ohutusnõudeid! Õpilased jälgivad küünla põlemist ning panevad kirja oma tähelepanekud. Küünla kohale klaasi asetamisel on soovitatav kasutada pintsette, et see endast võimalikult kaugel hoida. Õpilased otsustavad, kas parafiini sulamine on pöörduv või pöördumatu nähtus. Õpilased vastavad suuliselt küsimusele: milline nähtus on parafiini põlemine ning muutumine süsihappegaasiks ja veeks.

Kus võisid õpilased näha moodustunud vett?

Kus on õpilased varem kokku puutunud süsihappegaasi mõistega?

Põlemine on nähtus, mille toimumiseks on tarvis õhuhapnikku.

Miks tehakse grillahjude põhja väikesed augud või põletatakse puid erilise resti peal? Miks peab ahjusiiber olema avatud?

Kodune töö.  Õpilased jälgivad, milliste omaduste poolest erinevad ülesandes nimetatud toiduained. Kui õpilased on ülesande täitnud, on soovitatav arutada, mis laadi nähtustega oli tegemist.

Olulised mõisted: pöördumatu nähtus.