14. Metallid

Tunni alguses on sobiv õpilastega üle korrata mõisted    lihtaine, liitaine, aatom ja keemiline element.

"Metall" on õpilastele igapäevaelust kindlasti tuntud sõna. Sissejuhatuseks võiksid õpilased nimetada tuntud metallesemeid.

Õpilased proovivad välja tuua metallist valmistatud esemete eelised kivist esemete ees. Õpilased võiksid nimetada selliseid omadusi nagu  tugevus ja vastupidavus.

Metallid on   lihtained. Metallid koosnevad teineteisele sarnastest aatomitest ning on seega keemilised elemendid. Tuntud sajast keemilisest elemendist on üle 80 metallid. Niisiis on erinevaid metalle väga palju - vask ja alumiinium. Kui paljudega õpilased kokku puutunud on? Õpilased nimetavad erinevatest metallidest valmistatud tuntud esemeid.

Metallidel on rida sarnaseid omadusi. Katse "Võrdleme metalle!"

Õpilased valivad erinevatest metallidest valmistatud esemed ning võrdlevad neid leides nende erinevused ja sarnasused. Kokkuvõtvalt püüavad õpilased kirja panna metallidele omased tunnused: näiteks läikivad, tahked, kõvad.

Õpilastel on igapäevaväljendite, nagu "raudnael", "rauduks", "raudpost" jt. mõjul kujunenud ilmselt arvamus, et enamus metallist esemeid ongi rauast. Tegelikult on need valmistatud enamasti rauasulamitest, mis on saadud kõrgahjudes erinevate lisanditega (malm, teras). Eri sulamitel on erinevad omadused – näiteks on teras tuntud oma vastupidavuse ja elastsuse poolest, malm aga kõvaduse ja hapruse poolest. Puhtast rauast valmistatud esemed ei ole pooltki nii läikivad ning vastupidavad kui rauasulamisest valmistatud esemed. Seppade   valmistatud ahjuroobid ning hobuserauad olid valmistatud puhtast rauast. Raud on saadud rauamaagist, mida leidub maakoores 5% ning mida kaevandatakse punase ja pruuni rauamaagina (rauaühendite pruunikas-punakas värvus põhjustabki liiva kollaka värvuse ning veeavariide puhul kraanist tuleva vee pruuni värvuse).

Raua kokkupuutel vee ja õhuhapnikuga toimub keemiline reaktsioon - roostetamine. See on oksüdatsiooniprotsess - reaktsioon, mis toimub hapniku kaasabil. Õpilased nimetavad võtteid, kuidas selle vastu võidelda.

Metallid juhivad hästi soojust.  Miks torgatakse šašlõkk läbi metallvardaga? Miks on radiaatorid valmistatud metallist?

Metallid juhivad hästi elektrit.  Õpilased peaksid hoiduma metallesemete sattumisest elektrijuhtmete lähedusse. Miks on elektrijuhtmete ümber kaitsev plastümbris?

Katse "Sinu toidu sisse on sattunud nael"

Õpilased tutvuvad metallide ühe omadusega – võimega magnetiseeruda. Kas naelad õnnestus kaerahelveste hulgast kätte saada?

Olulised mõisted: teras, malm, roostetamine, soojuse juhtimine, elektri juhtimine, magnet, magnetiseerimine