17. Mitu soola on?

Mis seostub õpilastel sõnaga sool?

Sõna "sool" ei tähista ainult tuntud keedusoola. Keemas tähistab sool kindlat liiki aineid. Soolad tekkivad happe ja aluse vahelises reaktsioonis. Kõigil sooladel ei ole soolane maitse!

Kas kõik õpilased on näinud lubjakivirikast pankrannikut? Vesi muutub karedaks siis, kui selles on lahustunud palju lubjakivist pärit kaltsiumiioone. Karedas vees ei vahuta hästi sest seep ega pesupulber. Nõudes, kus kaltsiumiioonide rikas vesi seisab, ladestub valge-hallikas kiht, mida igapäevakeeles nimetatakse katlakiviks.

Kuidas katlakivi nõudelt maha pesta? Katlakivi reageerib hapetega ning hoides söögiäädikat katlakiviga ummistunud anumates, eemaldub see varsti.

Kas õpilased oskavad nimetada, millises Eesti osas on vesi karedam kui mujal? (Õpilased võiksid mõelda, millises Eesti piirkonnas  on pinnas paekivirikkam).

Inimene tarvitab aastas keskmiselt 2,5 kg keedusoola. Kas õpilased oskavad   nimetada, kust on pärit selline soolakogus, mis siseneb nende organismi?

Keedusool on konserveerimisvahendiks. Kas õpilased oskavad nimetada, milliste toiduainete konserveerimisel kasutatakse soola?

Katse "Kuidas soolad tekivad?"

Kuna katse on keerukas ning tegu on küllalt kange äädikhappega, on soovitatav teha katse demonstratsioonkatsena. Katse tegemisel tuleks jälgida, et see kõikidele õpilastele nähtav oleks. Vaskmündi asetamisel äädikhappelahusesse tuleb jälgida, et mündi pealmine külg õhu kätte jääks.

Katse vältab mitu päeva, mille vältel on soovitatav hoida see pidevalt klassiruumis õpilaste vaateväljas. Iga päeva on soovitatav juhtida õpilaste tähelepanu purgis olevale vaskmündile. Katse võib lõpetada, kui õpilased märkavad vaskmündiga toimunud muutusi. Millest võib järeldada, et vaskmündi ja äädikhappe vahel on toimunud keemiline reaktsioon? (Õpilased võivad meelde tuletada keemilise reaktsiooni tunnuseid). Mis värvi on vaskmündile tekkinud sool?

Ohtlike ainetega tegelemisel on väga tähtis ohutusnõuete tundmine.

Õpilased loevad läbi ohutusnõuded ning kirjeldavad, kuidas toimiksid nemad näiteks situatsioonis, kus väikevend on teinud lahti äädikapudeli ning seda maitsnud.

Olulised mõisted: sool, lubjakivi, keedusool.