22. Kordamine

Õpilased võivad vastata küsimustele kontrolltöö vormis või kasutada tsükli jooksul läbi võetud materjale. Küsimused on esitatud nii, et õpilastel ei ole võimalik vastuseid otse eelnevatelt lehtedelt maha kirjutada, vaid nad peavad õpitut mõistma ning sellest oma arusaamad kujundama. miks küsimustele on oodatud õpilastepoolset pikemat seletust.