Millest koosnevad ained?

Tunni materjal on keeruline ning nõuab õpitu eelnevat meeldetuletamist. Tunni käigus õpivad õpilased palju uusi sõnu, mida tuleks mitmeid kordi üle korrata ning ka läbi kirjutada. Kordamise käigus võiksid õpilased meelde tuletada, mille järgi saab   erinevaid aineid eristada.

Katse "Kas maitse muutub?"

Selgita õpilastele, et tuhksuhkur on tavalise kristallilise suhkru peenestatud variant. Võib-olla on mõni õpilane ka ise kodus tuhksuhkrut valmistanud?

Õpilased jõuavad selgusele, et magus maitse on suhkru omadus ning see ei kao ka peenestades ja lahustades. See on suhkru püsiv omadus, mille järgi saab suhkrut ära tunda. Mis annab suhkrule magusa maitse? Need on aineosakesed, mida nimetatakse molekulideks. Molekul on aine väikseim osake, millel on säilinud sellele ainele iseloomulikud omadused. Keedusoola molekulid annavad soolale soolase maitse.

Molekulid koosnevad veel väiksematest osakestest – aatomitest, mida enam väiksemateks osadeks lahutada ei ole võimalik. Aatomid on molekulis seotud väga tugevate sidemetega, mida saab lõhkuda vaid ülitugevate jõududega.

Pöörake tähelepanu joonisele, kus on kujutatud erinevate ainete molekulid, mis on erineva kuju ja ehitusega. Osakesed, millest molekulid koosnevad, ongi aatomid.

Katse "Ehitame molekule!"

Aatomitest ja molekulidest õepärasema ettekujutuse saamiseks  ehitavad õpilased neid ise. Vee molekul koosneb kolmest aatomist, mida kujutavad kolm plastiliinipallikest, kõrrejupid nende vahel aga kujutavad endast sidemeid, mis hoiavad aatomeid tugevasti koos. Vee molekulis olevad aatomid on erinevad ning neid kujutavad erinevad värvid. Erinevaid aatomeid on üle saja. Sama palju on erinevaid, inimestele teada olevaid keemilisi elemente. Sarnased aatomid moodustavadki keemilise elemendi. Näiteks koosneb vee molekul kahest vesinikuaatomist ning ühest hapnikuaatomist. Vesinik ning hapnik ongi keemilised elemendid.

Katse "Mis on keemiline element?"

Kui ehitatud veemolekul lahti lahutada, moodustavadki kogu klassi õpilaste hapnikuaatomid koos keemilise elemendi hapniku ning vesinikumolekulid keemilise elemendi vesiniku.

Selle küllalt keerulise ning igapäevases elus mitte ettetuleva osa paremaks omandamiseks püüavad õpilased kirja panna, kuidas nad seletaksid oma nooremale sõbrale seda, et ained koosnevad silmaga nähtamatutest osakestest.

Olulised mõisted: molekul, aatom, keemiline element.