8. Millised ained lahustuvad?

Lahustuvateks aineteks nimetatakse aineid, mis segunemisel "kaovad". Lahustumisel pihustuvad lahustatava aine osakesed ühtlaselt kogu lahusti ruumalas.

Lahustumisel ümbritsetakse lahustunud aineosakesed lahusti molekulidega.

Lahustumatud ained on sellised, mis segamisel ei "kao". Lahustumatud ained lahustis ei pihustu ning neid ei ümbritseta lahustimolekulidega.

Katse "Uurime ainete lahustuvust!"

Õpilased planeerivad katse ise sõltuvalt sellest, milliste ainete lahustuvuse uurimine neid huvitab. Katse sissejuhatuses on esitatud ka soovitatav loetelu võimalikest ainetest, millest osa on lahustuvad, osa aga lahustumatud ning osa raskesti lahustuvad. Katseobjektid on soovitatav õpilaste vahel ära jaotada ning õpilastel endil kaasa võtta. Õpilane valib loetelust omale meelepärased objektid, paneb kirja vahendid, mis on vajalikud katse läbiviimiseks, sealhulgas vesi ja vajalikud anumad. Katse pannakse kirja etappide kaupa, näiteks:

1) Panen uuritava aine veega poolenisti täidetud klaasi

2) Segan 1-2 minutit

3) Vaatan, kui suur hulk ainest on lahustunud.

Enne katset tegema asumist panevad õpilased tabelisse kirja uuritava aine ning oletuse selle kohta, kas see aine lahustub vees või mitte. Katse vältel panevad õpilased kirja katse tulemuse, näiteks: lahustus kogu aine; osa ainest lahustus; aine ei lahustunud. Õpilased iseloomustavad erineva iseloomuga ainete vees lahustamisel saadud tulemusi.

Kas õpilased oskavad teha ettepanekuid lahustumatute ainete veest kättesaamise kohta?

Katse "Segude lahutamine"

Katse eelduseks on, et õpilasel on eelmisest kastest olemas vee ja lahustumatu aine segu. Juhul, kui seda ei ole, võib teha koostööd teiste õpilastega. Katses vajamineva filtri valmistamine on täpsust ning õpilaste tähelepanu nõudev tegevus. Samuti on võtab aega vee filtrist läbitilkumine ning see nõuab kannatust. Ajal, mil üks segudest settib, teine aga tilgub läbi filtri, võib õpilastega arutada katses toimuvat või meelde tuletada eelnevate tundide materjali seoseid käesoleva tunniga.

Katse lõppemisel teevad õpilased tulemustest järelduse.

Õpilased võiksid mõelda teemal, kas igapäevases elus on tähtis teada, millised ained lahustuvad ja millised mitte!

Olulised mõisted: lahustuv aine, lahustumatu aine, setitamine, filtreerimine.