9. Lahused

Soovitatav on õpilastega korrata eelmises tunnis käsitletud lahustuvaid aineid.

Lahustunud aine ja lahusti moodustavad lahuse.

Lahustunud aine võib olla tahkes, vedelas või gaasilises olekus, lahusti on enamasti vedelik.

Õpilastel võib paluda nimetada lahuseid, mida nad iga päev joovad!

Katse "Kuidas lahustub keedusool?"

Õpilased panevad kirja, milline – kas jäme- või peensool lahustub paremini ning mitu lusikatäit soola lahustub rohkem soojas vees võrreldes külma veega. Katse lõpuks peaksid õpilased jõudma järeldusele, et lahustumist soodustavad aine peenestatuse aste ning temperatuur.

Õpilased mõtlevad, milline aine oli eelnenud katses lahusti, milline lahustunud aine.

Katse "Kui kerge on soola lahustist kätte saada?"

Katse tegemisel tuleb hoolikalt tähele panna, et õpilased valaksid taldrikule väga õhukese kihi kõige kangemat eelnevas  katses valmistatud soolalahust.

Sool tõstab vee keemistemperatuuri. Õpilastele võib jutustada lugusid mägironijatest ning maailma kõrgematest mäetippudest. Meelde võib tuletada vee keemistemperatuuri ning rääkida, millisel temperatuuril toiduained pehmeks keevad (näiteks muna keeb pehmeks 70°C juures).

Sool tõstab vee tihedust. Õpilastelt võib küsida,  kas  kergem on ujuda  mere- või järvevees.

Katse "Kas kartul upub vees?"

Katse ettevalmistamisel on tähtis sool klaasis hoolikalt ära lahustada. Katses kasutatav kartul peaks olema nii väike, et ta klaasi mahub ning ka soolveeklaasi ujuma jääb. Õpilased ütlevad, kuidas paigutus kartul klaasis. Kas kõik õpilased said sarnase tulemuse? Õpilased joonistavad kartuli paigutuse puhta veega  ning   soolveega klaasis. Õpilased püüavad oma sõnadega  erinevusi põhjendada.

Sool alandab vee külmumistemperatuuri.

Katse "Kas merevee jää on soolane?"

Õpilasel on küllalt täpne tööjuhend, mis aitab iseseisvat katset korraldada. Katse teostamiseks peaks õpilasel olema kodus sügavkülmkapp. Õpilane paneb kirja tähelepanekud soolase ja mageda vee jäätumise kiiruse kohta. Õpilane teeb maitsmise teel kindlaks, kas soolase merevee jää on soolane. NB! Katses peaks tarvitama puhast vett ning anumaid!

Olulised mõisted: lahustunud aine, lahusti, lahus.