Murdarvud: pool, veerand, kolmveerand, harilik murd.


 
     Sa oled murdarvudega tuttav juba varasematest klassidest.
Sulle kingitakse sünnipäevaks tort. Kui   lõikad tordi kaheks võrdseks tükiks, siis saab
kumbki  pool  torti.
Lõigates tordi neljaks osaks, saab iga laps neljandiku.

                                                 
 
    pool   ehk                                    veerand ehk     1
                        2                                                         4

Kui võtad tordist ühe veerandi ära, jääb järgi kolmveerand ehk kolm
neljandikku, kirjutatakse:     3
                                           4
                                                    4 - lugeja 
                                   nimetaja -  9


         Loe: neli üheksandikku.

 Murdu, mis kirjutatakse murrujoone abil, nimetatakse harilikuks murruks.

Murru nimetaja näitab, mitmeks võrdseks osaks on tervik jaotatud.
Murru lugeja  näitab, mitu võrdset osa on võetud.

Mida näitab harilik murd  3 ?
                                                7
Murd on jaotatud .... võrdseks osaks ja on võetud ..... osa.

Kui hariliku murru lugeja ja nimetaja on võrdsed, kujutab see murd
naturaalarvu 1. Too näiteid.

1. Kirjuta murrud ja selgita, mida nad tähendavad:
    a) üks kuuendik

    b) kaks viiendikku    

   c) neli kümnendikku

   d) üksteist sajandikku