2. Võrdle kaht kirjandit.

A.                                                                                B.

   
    Olen juba teinud väikesi plaane suvevaheajaks.
     Tahaksin minna reisima. Kui vähegi võimalik, kavatsen külastada oma Helsingi sõpru. Kindlasti lähen matkama Suomenlinna. Kui aega üle jääb, plaanin külastada ka mõnd Helsingi mugavat kino.
     Kuna olen viibinud Helsingis palju kordi, tunnen end selles linnas väga kindlalt. Ootan väga suvevaheaega, et oma plaanid teoks teha.

     Ootan suvevaheaega. Tahan suvevaheajal reisima minna.
     Lähen reisima Helsingisse. Helsingi on Soome pealinn. Helsingis külastan paljusid huvitavaid paikasid.
     Olen olnud palju kordi Helsingis.
Ootan suvevaheaega, sest siis saab reisida.
* Pane mõlemale kirjandile pealkiri.
..................................................................................
..................................................................................

* Kumb kirjand meeldib sulle rohkem? Miks?
..................................................................................
..................................................................................

    
Hea kirjand on selline, mis pakub huvi nii lugejale kui ka kirjutajale. Seepärast tuleks püüda igasugust sündmust kirjeldada võimalikult köitvalt. Kirjandi kirjutamisse ei saa suhtuda pealiskaudselt.

3. Lõpeta laused.

1) Iga kirjand algab ..........................................
2) Kirjandi kõige ulatuslikum ja olulisem osa on
..............................
3) Kirjandi lõpetab alati
............................................ , mis on vajalik
...................................................

I. SISSEJUHATUS

     Jutustava kirjandi ülesanne on edasi anda sündmustikku. Sissejuhatus alustab  sündmustikku.

4. Moodustage 3- liikmelised grupid ning kirjutage koos sissejuhatus.

Õnnetus ei hüüa tulles

.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................