ARUTLEV KIRJAND

     Kirjandi kolmas põhiliik jutustava ja kirjeldava kirjandi kõrval on arutlev kirjand. Kui jutustav kirjand annab edasi ......................., kirjeldav kirjand ..........................., siis arutlevas kirjandis põhjendab autor oma mõtteid.

1. Loe läbi järgmine arutlev kirjand.

Kui ma oleksin õpetaja

     Kui ma oleksin õpetaja, siis tahaksin kindlasti olla muusikaõpetaja. Ma õpin ise ka praegu muusikakoolis.
     Oma töös oleksin väga hoolikas ja samas ka sõbralik oma õpilaste vastu. Kuid selline ei saa üleliia olla, sest see võib endaga kaasa tuua mitmesuguseid probleeme. Ma ei peaks lugu laiskadest, kuid annaksin neile alati võimaluse halbu hindeid järele vastata.
     Korraldaksin palju palju üritusi ja teisi toredaid ettevõtmisi. Teeksin klassidevahelisi viktoriine ja võistlusi, organiseeriksin kooli ansambli. See ansambel koosneks meie kooli tüdrukutest või poistest ja looks ise laule. Koolis töötaks kindlasti laste- ja mudilaskoor. Korraldaksin tantsurühmade ja näiteringi esinemisi. Koolis peaks üritusi rohkem olema, sest muidu tüütab kooliskäimine ära.
     Mina ei naeraks õpilaste üle kunagi, kui nad millegagi hakkama ei saa, vaid aitaksin neid teistele järele. Peale tunde ma neid nii väga ei jätaks, aga tegeleksin just nendega tunni ajal rohkem. Ja ei ütleks, et too õpilane on klassi parim ja teised halvemad. Ma võtaksin kõiki ühesugustena, kuigi vahel võib see olla päris raske.
     Selline on minu kujutlus õpetajast. Ma isegi tahtsin väiksena saada õpetajaks, kuid on mõistetav, et tahtmised ajapikku muutuvad. Nüüd suuremaks saades ei hooli ma enam nii väga õpetaja ametist.

                                                                            Anneli, 6. kl.

* Vasta küsimustele.

1) Kes on sinu lemmikõpetaja? Miks? .....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

2) Missugune peaks Sinu arvates olema hea õpetaja? Põhjenda.
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

     Arutlev kirjand koosneb samuti kolmest põhiosast.

I. SISSEJUHATUS

     Arutleva kirjandi sissejuhatuses esitatakse mõte, millest autor tahab rääkima hakata.