Linnastumine
Katrin Saart

Emakeel: Kadri Ottenson, Annika Rebane
Matemaatika: Urve Pärnamaa(rets. J. Afanasjev)
Pildid: Arttoday

6. klassi 3. tsükkellinn.jpg (22195 bytes)

Õpetajaraamat
NB! Emakeele tööraamat õpetajale.

Teemalehed. Emakeel. Matemaatika

1. Kuidas inimesed elasid 1 leht 2 leht
3 leht
1.- 2.tund
nimisõna
1 leht

2. leht
3. leht
matemaatika
matemaatika
2. Uurime paiknemist 1 leht 2 leht matemaatika
matemaatika
3. Haldusjaotus 1 leht 2 leht
3 leht
3. tund
nimisõna
1. leht
matemaatika
matemaatika
4. Linnad ja asulad 1 leht 2 leht 4.-5. tund
murdetekst
J. Lattik
"Noorte soovid"
matemaatika
matemaatika
5. Erinevad linnad 1 leht 2 leht matemaatika
matemaatika
6. Peamised teed 1 leht 2 leht
3 leht
6. tund
õigekirja kordamine
töö(X a ja b)
matemaatika
matemaatika
7. Linnaelu võlud 1 leht 2 leht 7.- 9. tund
oomadussõna
1. leht
2. leht
  3. leht
.
matemaatika
matemaatika
8. Linna ja maa erinevused 1 leht . matemaatika
matemaatika
9. Küla, aedlinn, keskus 1 leht 2 leht matemaatika
matemaatika
10. Keskkond 1 leht 2 leht 10.- 11. tund
artiklid
"Mu naaber piinab koera"
"Kui ei meeldi, viskan ära"
matemaatika
matemaatika
11. Linnastumine 1 leht . matemaatika
matemaatika
12. Tuleviku linnad 1 leht 2 leht .12. tund
omadussõna
1. leht
matemaatika
matemaatika
13. Linnaloomad 1 leht 2 leht 13. tund
ümberjutustus
matemaatika
matemaatika
14. Puhkus linnas ja maal 1 leht 2 leht
3 leht
14.- 15. tund
võrdlusastmed
1. leht
2. leht
3. leht
4. leht.

16.  tund
artikkel Teletupsudest
17.  tund
intervjuu
Ellen Niiduga
matemaatika
matemaatika
15. Kordamine 1 leht . matemaatika
matemaatika
16. Kontrolltöö

Kontrolltöö

Lisamaterjal: Lugemine    Emakeel   Matemaatika   Kontrolltööd     Tähtpäevad